Наукова
та навчально-методична робота

 

Монографії:

 1. Україна – Європа: проблеми адаптації у галузі приватного права : монографія / Є.О. Харитонов. – Одеса : Фенікс, 2017. – 358 с.
 2. ІТ-право: поняття та сутність : монографія / За ред. д.ю.н., проф. О.І. Харитонової, д.ю.н. проф. Харитонова Є.О. – Одеса : Фенікс, 2017. – 316 с.
 3. Захист цивільних прав фізичних та юридичних осіб при розірванні договору найму (оренди) житла : монографія / В. Г. Швидка. – Одеса: Фенікс, 2017. – 196 с.
 4. Субсидіарне застосування норм цивільного законодавства: теорія і практика : монографія / Б.В. Фасій. – Юр.літ,2 017. – 152 с.
 5. Зміст зобов’язальних відносин: проблеми теорії та практики: монографія / А.Р. Чанишева. – Одеса: Юридична література, 2017. – 476 с.
 6. Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу : монографія / за ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової ; НУ ОЮА. – Одеса : Юридична література, 2018. – 248 С.
 7. ІТ-право та інформаційна безпека : монографія / [авт. кол.]; за ред. д.ю.н. проф. О.І. Харитонової, д.ю.н. проф. Є.О. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2017. – 176 с.
 8. Харитонов Є.О., Харитонова О.I. Методологічні імперативи дослідження приватного права // Методологія в праві : монографія / [І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.]; за заг.ред. І.Безклубого. ­– К.: Грамота, 2017. – С. 358- 377.
 9. Авторське право та авторознавча лінгвістична експертиза у цифрову добу: монографія / О.І. Харитонова, Н.І. Клименко, Є.О. Харитонов, Г.О. Ульянова, Г.І. Григорянц; за ред. О.І. Харитонової, Н.І. Клименко. – Одеса: Фенікс, 2017. – 270 с. (2.3.-2.4, 3.5., 2.1 – у співавторстві з О.І. Харитоновою)
 10. Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу : онлайнові соціальні мережі : монографія / за ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової ; уклад. Б.В. Фасій ; НУ ОЮА. – Одеса : Юридична література, 2018. – 176 c.
 11. Спортивне право: актуальні проблеми: монографія / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Н.Ю. Голубєва [та ін.] ; голов. ред. Є.О. Харитонов ; НУ ОЮА. – Одеса : Юридична література, 2018. – 240 c. (13,95 д.а.)
 12. Аналогія права за цивільним законодавством України : монографія / С. В. Завальнюк ; НУ "ОЮА", рец.: В. В. Дудченко, О.С. Кізлова. - Одеса : Юрид. літ., 2018. - 184 с.
 13. Правочини та їх недійсність в інформаційному суспільстві: теорія і практика : монографія / І.В. Давидова ; НУ ОЮА. – Одеса : Юридична література, 2018. – 368 с.
 14. Регулятивні правовідносини приватно-правовий та публічно-правовий виміри : монографія / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 404 c.
 15. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Приватне право як концепт. Том І. Витоки. / Одеса: Фенікс, 2018. – 556 с.
 16. Шлюбні правовідносини в Україні: проблеми теорії і практики : монографія / О.І. Сафончик. – Одеса : Фенікс, 2018. – 378 с.
 17. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Приватне право як концепт. Том ІІ. Пошук парадигми (до історії питання): монографія / О.І. Харитонова Є.О. Харитонов. – Одеса: Фенікс, 2019. – 614 с.
 18. Приватне право як концепт. Том ІІІ. Концепт приватного права і рекодифікації цивільного законодавства в Україні: рефлексії фронтиру : монографія / О.І. Харитонова Є.О. Харитонов. – Одеса: Фенікс, 2019. – 752 с.
 19. Оновлення (кодифікація та рекодифікація) цивільного законодавства України : досвід, проблеми та перспективи: монографія / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. -Одеса: Фенікс, 2020. – 462 с.
 20. Права приватної особи в умовах пандемії COVID-19: проблеми здійснення і захисту: монографія / За ред. Харитонова Є.О., Харитонової О.І., Некіт К.Г. - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 404 с.
 21. Рекодифікація цивільного законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів : монографія / кол. авт.: Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, Н. Ю. Голубєва та ін. – Київ : Норма права, 2020. – 348 с.
 22. Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів: колективна монографія / О.І. Виговський, Н.Ю. Голубєва, С.Д. Гринько та ін.; за ред. проф. Довгерта А.С. і проф. Харитонова Є.О. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 674 с.

Підручники, навчальні посібники:

 1. ІТ-право – це просто: профорієнтаційний збірник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Н.Ю. Голубєва та інш. – 2-ге вид., перероб. та доповн. – Одеса: Юридична література, 2018. – 120 с.
 2. Харитонов Є.О. Основи римського приватного права : посібн. для аудиторного і самост. вивчення курсу. – Одеса : Букаєв В.В., 2016. – 396 с.
 3. Цивільне право України : посібник для аудиторного і самостійного вивчення курсу / За ред. Є.О. Харитонова, І.В. Давидової, К.Г. Некіт. – Одеса : Фенікс, 2016. ‒ 570 с.
 4. Цивільне законодавство України в умовах адаптації до приватного права ЄС: навчальний посібник / авт. кол. ; За ред. Є.О. Харитонова, К.Г. Некіт. – Одеса, Юридична література, 2017. – 308 с.
 5. ІТ-право: теорія та практика : навч. посібник / авт. кол. ; за ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової. – Одеса : Фенікс, 2017. – 472 с. ІТ-право – це просто : посібник / авт. кол. ; за ред. д.ю.н., прфо. Є.О. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2017. – 106 с.
 6. Концепт приватного права в умовах інтеграції : навч. посіб. / Є.О. Харитонов. – Одеса : Фенікс, 2017. – 260 с.
 7. Цивільне право України: посібник для підготовки другого блоку єдиного фахового вступного випробування / кол. авт.; за ред. проф. Є.О. Харитонова. – Одеса: Фенікс, 2018. – 292 с.
 8. Вступ до приватного права: навчальний посібник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, І.В. Давидова [та ін.] ; голов. ред. Є.О. Харитонов ; НУ ОЮА. – Одеса : Юридична література, 2018. – 240 с.
 9. Право власності : навчальний посібник. / Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Некіт К.Г. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 256 с.
 10. Участь адвоката у сімейних та спадкових справах : навч. посіб. / авт. кол. ; за ред. Є.О. Харитонова, О.І. Сафончик. – Одеса : Фенікс, 2018. – 464 с.
 11. Цивільне та сімейне право України : навч. посіб. / авт. кол. ; за ред. Є.О. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2018. – 598 с.
 12. ІТ-право: теорія та практика : навч. посіб. / авт. кол. ; за ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової. – 2-ге видан., виправлене та доповнене. – Одеса : Фенікс, 2019. – 472 с.
 13. Спортивне право України : навчальний посібник / За ред. Є.О. Харитонова. – Одеса: Фенікс, 2019. – 330 с.
 14. Інформаційна безпека: проблеми приватного права: навчальний посібник / Є.О. Харитонов, І.В. Давидова, Н.І. Клименко [та ін.]; голов. ред. Є.О. Харитонов; НУ ОЮА. – Одеса: Юридична література, 2019. – 276 с.
 15. Цивільне право України: посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання / кол. авт.; за ред. проф. Є.О. Харитонова, І.В. Давидової. -  Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2021. 388 с.

Навчально-методичні посібники:

 1. Introduction to the roman private law : methodological manual / Orzikh Y.G. ; National University «Odesa Academy of Law». – Odesa : Feniks, 2016. – 136 p.
 2. ІТ-право та інформаційна безпека : навч.-метод. посібник / [Є. О. Харитонов, О.І. Харитонова,О. М.Берназ-Лукавецька та ін.] – Одеса : Фенікс, 2017. – 136 с.
 3. Концепт приватного права в умовах інтеграційних процесів в Україні : навч.-метод. посібник / Є.О. Харитонов, Б.В. Фасій, К.І. Спасова – Одеса : Фенікс, 2017. – 100 с.
 4. Сімейні правовідносини : навч.-метод. посібник / К.М. Глиняна, О.І. Сафончик. – Одеса : Фенікс, 2017. – 104 с.
 5. Сучасні проблеми цивілістики і методологія їх дослідження: навч.-метод. посібник / [Є.О. Харитонов, Некіт К.Г, І.В. Давидова] – Одеса : Фенікс, 2017. – 92 с.
 6. Участь адвоката у сімейних та спадкових правовідносинах: навч.-метод. посібн, Є.О. Харитонов, О.І. Сафончик, К.М. Глиняна // Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2018. – 104 с.
 7. Цивільне та сімейне право, ч. ІІ : навч.-метод. посібн. / За ред.. Є.О. Харитонова, О.І. Сафончик. – Одеса : Фенікс, 2017. – 170 с.
 8. Страхове право: навч.-метод. посібн.; авт. кол. ; за ред. Є.О. Харитонова // Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2018. – 94 с.
 9. Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав фізичних осіб : навч.-метод. посіб. / Є.О. Харитонов, О.І. Сафончик. – Одеса : Фенікс, 2018. – 64 с.
 10. Цивільно-правовий захист права власності : навч.-метод. посібник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, К.Г. Некіт, та ін. – Одеса : Фенікс, 2018. – 72 с.
 11. Договірне право: навч.-метод. посібн.; авт. кол. ; за ред. Є.О. Харитонова // Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2018. – 96 с.
 12. Вступ до приватного права: навчально-методичний посібник / за ред. Є.О. Харитонова. – Одеса: Фенікс, 2019. – 200 с.
 13. Спадкове право: навчально-методичний посібник / за ред. Є.О. Харитонова. – Одеса: Фенікс, 2019. – 80 с.
 14. Житлове право: навчально-методичний посібник / за ред. Є.О. Харитонова. – Одеса: Фенікс, 2019. – 120 с.
 15. Проблеми цивільного та сімейного права : навчально-методичний посібник (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання) [Електронний ресурс] / Є. О. Харитонов, О. М. Калітенко, Д. О. Колодін та ін. – Одеса : Фенікс, 2020. – 129 с. – URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12592
 16. Організаційно-правове забезпечення страхової діяльності в Україні : навчально-методичний посібник (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання) [Електронний ресурс] / Є. О. Харитонов, О. І. Сафончик, О. С. Адамова та ін. – Одеса : Фенікс, 2020. – 121 с.
 17. Інформаційна безпека: проблеми приватного права: навчально-метод. посібн. / за ред. Є. О. Харитонова, І.В. Давидової. Одеса: Фенікс, 2020. 194 с.
 18. Адвокатський захист при відшкодуванні шкоди: навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу магістратури факультету адвокатури / за ред. Є.О. Харитонова, О.І. Сафончик. Одеса: Фенікс. 2020. 94 с.
 19. Цивільно-правове регулювання забудови : навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] / Є. О. Харитонов, Н. С. Адаховська, Д. О. Колодін та ін. – Одеса : Фенікс, 2020. – 120 с.
 20. Основи римського приватного права: навч.-метод. посібник, вид. п’яте, допов. та переробл. / за заг. ред. Глинянох К.М., Сафончик О.І., Спасова К.І. – Одеса: Фенікс, 2020. – 148 с.
 21. Сімейне право: навчально-методичний посібник для студентів факультету цивільної та господарської юстиції / К.М. Глиняна, О.І. Сафончик, К.І. Спасова; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2020. – 84 с.
 22. Цивільне та сімейне право України. Частина 2: навч.-метод. посібник для студентів юридичного фахового коледжу / за ред. д.ю.н., проф. О.І. Сафончик; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2020. – 207 с.
 23. Цивільне та сімейне право України. Частина 1: навч.-метод. посібник для студентів юридичного фахового коледжу / за ред. д.ю.н., проф. О.І. Сафончик; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2020. – 124 с.
 24. Основи римського приватного права: навч.-метод. посібник для студентів юридичного фахового коледжу / за заг. ред. Глиняної К.М., Сафончик О.І., Спасова К.І. – Одеса: Фенікс, 2020. – 146 с.