Наукова
та навчально-методична робота

 

Монографії

Забезпечення конкурентоспроможності економічної системи України: монографія / [О.М. Кібік, В.О. Котлубай, Ю.В. Хаймінова та ін]; за ред. проф. О.М. Кібік. – Одеса. – 2015. – 160 с.

Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти): монографія / [О.М. Кібік, О.П. Подцерковний, Ю.З. Драпайло, В.О. Котлубай та ін.]; за ред. О.М. Кібік, О.П. Подцерковного. – Херсон, 2014. – 442 с.

Организационно-правовые основы функционирования морехозяйственного комплекса Украины: монография / [О.Н. Кибик, О.П. Подцерковный, Д.В. Зятина, В.А. Котлубай и др.]; под ред. О.Н. Кибик, О.П. Подцерковного. – Одесса: Фенікс, 2012. – 159 с.

 Кібік О.М. Структура и параметры развития рынка транспортных услуг: монографія / О.М. Кібік, М.Т. Примачов та інші. – Одеса: Издат-Информ, 2008. – 268 с.
Кібік О.М. Теорія і методологія ціноутворення: монографія / О.М. Кібік. - Одеса: ОНМУ, 2005. – 282 с.

Підручник

Экономика морского транспорта: учебник / [Кибик О.Н., Жихарева В.В., Котлубай А.М. и др.]. – Харьков: БУРУН КНИГА, 2012. – 532 с.

Навчальні посібники

Кібік О.М. Теорія бізнесу: навч. посібн. / О.М. Кібік, К.М. Белоус, В.О. Котлубай. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2017. – 225 с.

Кібік О.М. Теорія бізнесу: навч. посібн. / О.М. Кібік, К.М. Белоус. - К.: Алерта. – 257 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11–981 від 26.01.2012 р.).

Kibik O. Introduction into Market Economy / O. Kibik, K. Romanenko. – Odesa: Feniks, 2012. – 98 p.

Кибик О.Н. Экономика морского транспорта: учебн. пособ. / О.Н. Кибик, В.В. Жихарева, Л. Карпанетто. – Одеса: Астропринт, 2004. – 264 с.

Кібік О.М. Документи і контракти: навч. посіб. / О.М. Кібік, В.Г. Якушенко, Н.В. Хотєєва. – Одеса, 2005. – 57 с.

Кибик О.Н. Экономика предприятия: учебн. пособие / О.Н. Кибик, В.В. Жихарева, А.М. Котлубай. - Одесса, 2009. – 78 с.

Навчально-методичні посібники

Кібік О.М. Менеджмент та маркетинг: навч.-метод. посібн. / О.М. Кібік, К.М. Белоус, В.О. Котлубай. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2017. – 150 с.

Штуца В.М. Основи економічної теорії: навч.-метод. посібн. // В.М. Штуца. – Одеса, 2016. – 56 с.

Хаймінова Ю.В. Міжнародні економічні відносини: навч.-метод. посібн. // Ю.В. Хаймінова, О.Л. Суворова. – Херсон: ГриньД.С., 2013. – 148 с.

Примаченко І.Ф. Основи економічної теорії навчально-метод. посібн. / І.Ф. Примаченко, Ю.В. Хаймінова – Херсон: Грінь Д.С., 2013. – 174 с.

Хаймінова Ю.В. Міжнародні економічні відносини: навчально-метод. посібн. / Ю.В. Хаймінова, О.Л. Суворова. – Херсон: Гринь Д.С., 2013. – 148 с.

Штуца В.М. Основи економічної теорії: навч.-метод. посібник / В.М. Штуца. – Одеса: Фенікс, 2013. – 50 с.

Кибик О.Н. Маркетинг: навч.-метод. посібн. / О.М. Кібік, В.О. Котлубай. – Херсон, 2012. – 84 с.

Хаймінова Ю.В. Міжнародні економічні відносини: навч.-метод. посібн. / Ю.В. Хаймінова, О.Л, Суворова. – Херсон, 2012. – 106 с.

Кібік О.М. Теорія бізнесу: навч.-метод. посібник / О.М. Кібік, К.В. Белоус. – Одеса: Фенікс, 2011. – 69 с.

Хаймінова Ю.В. Економіка та соціальна політика: Навч.-метод. посібн. // Ю.В. Хаймінова, О.Л. Суворова. – Одеса: Фенікс, 2011. - 58 с.

Хаймінова Ю.В. Основи економічної теорії: Навч.-метод. посібн. // Ю.В. Хаймінова, О.Л. Суворова. – Одеса: Фенікс, 2011. – 124 с.

Примаченко І.Ф. Основи економічної теорії: навчально-методичний посібник / І.Ф.Примаченко // Національний університет «Одеська юридична академія» – Суми: ТОВ «Торговий дім «Папірус», 2011. – 122 с.

Штуца В.М. Основи економічної теорії: навч.-метод. посібник / В.М. Штуца. – Одеса: Фенікс, 2011. – 50 с.

Навчально-методичні вказівки

Кібік О. Менеджмент та маркетинг: методичні вказівки / О.М. Кібік, В.О. Котлубай. – Одеса, 2012. – 65 с.

М. Теорія бізнесу: методичні вказівки / О.М. Кібік, К.В. Белоус. – Одеса: Фенікс, 2011. – 45 с.

Кібік О.М. Економіка підприємства: методичні вказівки / О.М. Кібік. - Одеса, 2008.- 26 с.