Наукова
та навчально-методична робота

 

Навчальна література з наукового напряму досліджень і дисциплін кафедри представлена ​​багатьма підручниками, посібниками та методичними розробками.

Колектив кафедри постійно готує індивідуальні та монографічні видання, зокрема:

Сучасне кримінальне право: наукові нариси. Передмова С.В. Ківалова. Від. ред.: Н.А. Мирошниченко, Є.Л. Стрельцов. Колективна монографія. Одеса, Юрид. літ., 2017;

Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані: монографія / за ред. проф. О. В. Козаченка, проф. Є. Л. Стрельцова. — Миколаїв : Іліон, 2016;

Військові злочини: кримінально-правова, кримінологічна та криміналістична характеристики. Колективна монографія. За  заг. редакцією В.М. Стратонова, Є.Л. Стрельцова.  19,76 д.а.; 

Правові основи воєнної безпеки України: монографія/ Є.Л. Стрельцов, С.Т. Полторак, Ю.А., Аллеров, О.В. Кривенко, П.П. Богуцькій. Відп. ред. Є.Л. Стрельцов. Львів, НАСВ, 2016, 11 д.а.;

Кримінально-правове забезпечення охорони професійної діяльності журналіста : монографія / Митрофанов Ігор Іванович, Стрельцов Євген Львович ; за заг. ред. Є. Л. Стрельцова. – Одеса : Видавництво «Фенікс», 2017. – 304 с.;

Злочини проти здоров’я населення, що порушують право на якісне забезпечення лікарськими засобами. Колективна монографія. Заг. ред. Є.Л. Стрельцова. Одеса, Фенікс, 2015. 10.8 д.а.;

Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві – монографія / за заг. гол. ред. В.О. Туляков – Одеса, Юр. література;

Теоретичні аспекти кримінальної юриспруденції – монографія / гол. ред. В.О. Туляков – Одеса, Юр. література - 2015 р.;

Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінальних проступків: монографія / авт. кол.; відп. ред. С.В. Ківалов, В. О. Туляков. – О.: Юрид. література, 2014;  та ін.;

Стрельцов Є.Л., Орловській Б.М. Обставини, що виключають злочинність діяння та захист від суспільно небезпечного посягання: напрямки удосконалення кримінально-правового регулювання. Монографія. Від. ред. Є.Л. Стрельцов. Одеса: Фенікс, 2014.  17,63 д.а.;  

Кримінально-правові науки Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку /співавт. Є.Л. Стрельцов, В.О. Туляков. За аг. ред.. В.Я. Тація, В.І. Борисова. Правова доктрина України: у 5 т. – Х. :Право, 2013 Т. 5  та ін.

Стрельцов Є.Л. Релігійні традиції у світській державі. Монографія. Передмова декана богословського факультету Карлова університет і у Празі докт. богослов’я, проф. Яна Благослава Лашека (Чехія).

Стрельцов Є.Л.:  «Кримінологічна доктрина у кримінальному праві», (0,8 др. арк.),   в монографії «Правова доктрина України» (у 5 томах), том 5 «Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку». За загальною редакцією академіка НАН України та НАПрН України В.Я. Тація.  Автор підрозділу 1.4.6. «Суб’єктивна сторона» (0,7 арк.); автор підрозділу 2.3.– 56,36 д.а. Харьков, «Право», 2013. 0,8 д.а. 0,7 д.а.;

Международное право ХХ1 века. Коллективная монография. Под ред. проф. В.Г. Буткевича. – 28 п. л. Стрельцов Є.Л. - автор 14 раздела «Проблемы международной ответственности». Киев, Изд. дом «Прометей», 2006. 2,3 п.л.;

Полянський Є.Ю. Теорія і практика призначення покарання в кримінально-правовій доктрині США / Монографія. – Одеса, 2011. – 171 с.;

Дмитрук М.М. Кримінальний проступок : правова природа та ознаки: монографія [Текст] / М.М. Дмитрук – Одеса: Юридична література, 2014 – 221 с.;

Полянський Є.Ю.  Кримінально-правова доктрина США: монографія [Текст] / Є.Ю. Полянський – Одеса: - 2014;

Колодін Д.О. Кримінальна відповідальність за фальсифікацію підсумків голосування на виборах та референдумі: монографія / Д.О. Колодін. – Одеса: Юридична література, 2014. – 200 с.;

Макаренко А.С. Суддівський розсуд при призначенні покарання в Україні: монографія / А. С. Макаренко. – Одеса: Юридична література, 2013. – 264 с.;

Абакіна-Пілявська Л.М. Причетність до злочину в кримінальному праві України: становлення, сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / Л.М Абакіна-Пілявська . – Одеса. : Юридична література, 2015. – 296 с.

Підгородинський В. М. Злочини проти честі та гідності особи в теорії кримінального права : монографія / Вадим Миколайович Підгородинський; Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; наук. ред. Є. Л. Стрельцов. – Одеса : Юридична література, 2019. – 350 с.

Коломієць Ю.Ю. Кримінально-правова ідеологія: філософсько-правове дослідження: Монографія / Ю.Ю. Коломієць. - Арциз : ФОП Петров О.С., 2019. - 472с.

Посібники та методичні матеріали, які підготували викладачі кафедри: 

Тестові завдання з кримінального права: для підготовки до ЗНО для вступу до магістратури : навч. посіб. / Д. О. Балобанова та ін. ; передм. С. В. Ківалова ; відп. ред. Є. Л. Стрельцов ; НУ «ОЮА». - Одеса : Юридична література, 2019. - 260 с.

 Призначення покарання в судовій практиці. Навчально метод. посібник. // гол. ред В.О. Туляков та інш.; Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс. – 2011. – 116 с.;

Сучасна теорія кримінального права. Навчально - метод. посібник. // гол. ред. д.ю.н., проф. В.О. Туляков та інш., - Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс. – 2012. – 38 с.;

Кваліфікація корупційних злочинів : навч.-метод. посіб. для студентів 5-го курсу Інституту прокуратури та слідства / Д. Г. Михайленко. - Одеса : Юридична література, 2013. - 136 с.; International Griminal Justice : Міжнародна кримінальна юстиція : lectures / V. Tulyakov, O. Polishchuk ; ОНЮА . – 2014  - 100 с ─ [електронний ресурс].;

Кримінальне право України. Загальна та Особлива частина: навч.-метод. посібник / авт. кол.; відп. ред. В. О. Туляков. – О.: Юрид. література, 2014. – 612 с.;

Текст лекцій з кримінального права «Закон. Злочин. Відповідальність» / В. О. Туляков, Н. А. Мирошниченко, Д. О. Балобанова; відп. ред. В. О. Туляков. – О.: Юрид. література, 2014. – 128;

Кримінальне право України: Навчально-методичний посібник для юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія» / Відп. ред. д.ю.н., проф. В. О. Туляков. – Одеса, 2014.;

Міжнародна кримінальна юстиція: навч. метод. посіб. для англомовних студ. 4-го курсу НУ ОЮА / авт.: В.О. Туляков, О.М. Поліщук. - Одеса: Юридична література, 2015. –88 с.; Principles of criminal law : study guide (manual) / V. Tulyakov, E. Polyansky, O. Polishchuk, S. Iaremenko. – Odesa, Yuridichna literatura, 2016. – 64 p.;

Кримінальна відповідальність та форми її реалізації / В.О. Туляков, Є.Ю. Полянський, М.М. Дмитрук. - навчально-метод. посібник для студентів – Одеса : Юридична література, 2015. – 50 с.