МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО

 

erasmus es

Назва модулю «ЄС як глобальний актор та агент змін»

№ 599761-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Реалізується  Національним університетом «Одеська юридична академія» 2018 -2021 рр.

Запровадження модуля «ЄС як глобальний актор та агент змін» обумовлено необхідністю заповнити існуючий вакуум теоретичних знань щодо зовнішньої політики ЄС, а також практичних навичках щодо доступу до фондів ЄС та управління проектами, що фінансуються ЄС. Загальні цілі модуля полягають у стимулюванні поширення передового досвіду у викладанні та дослідженні в сфері зовнішньої політики та дипломатії ЄС, а також підвищенні конкурентоспроможності учасників ринку праці та збільшенні їхніх майбутніх кар'єрних перспектив шляхом оснащення їх як спеціалізованими знаннями про зовнішню політику та дипломатію ЄС, так й практичними навичками щодо доступу, отримання та управління грантами ЄС.

Програма модуля передбачає запровадження 2 спеціально розроблених навчальних курсів та 1 воркшопу на рік; запуск веб-сайту для розповсюдження відповідної інформації; опублікування колективної монографії як інструменту поширення результатів проекту та передачі їх у довготривалі знання. Реалізація модуля буде супроводжуватися відео лекціями, навчальними візитами, щорічними конференціями, стимуляційною грою та круглими столами, які сприятимуть розвитку сучасних інструментів навчання та диверсифікації методів викладання, а також заохоченню студентсько-орієнтованого навчання. Модуль спрямований на навчання різних цільових груп всередині та за межами Національного університету «Одеська юридична академія». Два навчальних курси («Дипломатія ЄС» та «Європейська безпека») викладаються студентам магістратури з права та журналістики, а серія воркшопів спрямована на ширшу громадськість поза межами Національного університету «Одеська юридична академія»: студенти, які безпосередньо не стикаються з вивченням дисциплін, що пов’язані з ЄС; академіки, які прагнуть працювати з грантами ЄС; представники неурядових організацій.

Запровадження модуля Жан Моне «ЄС як глобальний актор та агент змін» сприятиме європеїзації навчальних програм в галузі європейської інтеграції, посиленню якості викладання предметів, пов'язаних з ЄС, подальшим дослідженням в галузі європейської інтеграції, академічному співробітництву в регіоні та поза його межами.