26 червня 2020 року між Управлінням Організації Об’єднаних Націй та Національним університетом «Одеська юридична академія» було підписано угоду щодо здійснення послуг розробки навчального курсу та матеріалів для слідчих Державного бюро розслідувань України (RFP/2020/13937).

Мета та завдання проекту:

Мета навчання слідчих ДБР за ППК полягає в тому, щоб:

 • надати і оновити наявні знання, необхідні для ефективного вирішення завдань професійної діяльності на посаді слідчого ДБР;
 • ознайомити слідчих ДРБ з останніми науковими розробками щодо вирішення проблемних питань в процесі розслідування кримінальних правопорушень, підслідних ДБР;
 • забезпечити отримання практичних навичок, необхідних для запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до компетенції ДБР;
 • привести фахову підготовку у відповідність сучасним вимогам до професійної кваліфікації слідчого ДБР;
 • сформувати у слідчих мотивацію потреб у постійному самовдосконаленні, вмінні самостійно вчитися.

Ключовим завданням Державного бюро розслідувань (далі – ДБР) є своєчасне запобігання, виявлення, припинення, швидке розкриття та об’єктивне розслідування злочинів, віднесених до компетенції ДБР[1]. З урахуванням того, що ДРБ підслідні кримінальні правопорушення, вчинені суддями, працівниками правоохоронних органів, високопосадовцями та іншими особами, у яких є можливість впливати на перебіг кримінального провадження, до посадових осіб ДРБ висуваються додаткові вимоги щодо їх професіоналізму та обізнаності у процесі розслідування кримінальних правопорушень. Відповідно, слідчі ДРБ повинні постійно оновлювати навички здійснення досудового розслідування та отримувати додаткові знання щодо завдань, методик та особливостей здійснення кримінальних проваджень, підслідних ДБР.

Задля виконання окреслених завдань Національним університетом “Одеська юридична академія” було розроблено Програму підвищення кваліфікації слідчих ДБР (далі – ППК), яка визначає зміст і структуру навчального плану підвищення кваліфікації, зміст і обсяги навчальних модулів його нормативної частини на основі Технічного завдання ЮНОПС щодо розроблення тренінгового курсу й навчальних матеріалів з проведення розслідувань для співробітників слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань України (далі – Технічне завдання).

Програма призначена для навчання слідчих підрозділів ДБР:

- з фахом роботи у правоохоронних органах від одного до трьох років;

- з фахом роботи у правоохоронних органах від трьох до п’яти років;

- з фахом роботи у правоохоронних органах від п’яти років та більше.

Відповідно до Технічного завдання, ППК встановлює проведення лекційних занять та практичних тренінгів для слідчих ДБР за загальною складовою та варіативною частиною. До загальної складової включаються модулі “Проблеми кваліфікації злочинів, віднесених до підслідності ДБР”, “Міжнародні стандарти та механізми забезпечення загальновизнаних норм і принципів міжнародного права у контексті захисту прав людини під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності ДБР, в тому числі й в аспекті прецедентної практики Європейського суду з прав людини”, “Забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та прав і свобод осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження”, “Забезпечення законності проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій”, “Допустимість доказів у кримінальному провадженні”, “Забезпечення законності збирання та зберігання речових доказів у кримінальному провадженні”, “Технологія прийняття процесуальних рішень під час досудового розслідування кримінальних правопорушень та особливостей їх обґрунтування в контексті практики Європейського суду з прав людини”, “Специфіка досудового розслідування в особливих порядках кримінального провадження”, “Повідомлення про підозру окремої категорії осіб”, “Тактика та методика здійснення досудового розслідування злочинів, віднесених до підслідності ДБР”. Варіативна частина вміщає в себе тренінги “Огляд місця події” та “Розшук”.

Після закінчення курсу ППК слідчі ДБР зможуть:

 • правильно кваліфікувати кримінальні правопорушення, які віднесені до підслідності ДБР;
 • ефективно застосовувати практику Європейського суду з прав людини в процесі розслідування кримінальних правопорушень;
 • правильно застосовувати тактику та методику досудового розслідування злочинів, віднесених до підслідності ДБР;
 • формулювати обґрунтовані клопотання щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
 • ефективно проводити слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії та фіксувати їх результати;
 • володіти тактикою проведення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій;
 • правильно встановлювати допустимість доказів, отриманих в результаті проведення відповідних процесуальних дій слідчими ДБР;
 • гарантувати законне збирання та зберігання речових доказів у кримінальному провадженні;
 • складати законні, обґрунтовані та мотивовані процесуальні рішення;
 • вчасно визначати додаткові процесуальні дії, які мають бути проведені під час досудового розслідування в особливих порядках кримінального провадження;
 • правильно складати повідомлення про підозру в кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності ДБР.