В рамках програми ERASMUS + Опція К 1 доцент кафедри національної економіки, к.е.н. Редіна Євгенія Валентинівна з 19 по 23 березня 2018 пройшла стажування на базі факультету «Економіка і бізнес» Загребського університету (Хорватія).

В рамках програми стажування були проведені зустрічі з представниками факультету з дисциплін «Microeconomics» «International economics», «Marketing», що дозволило ознайомитися з організацією навчального процесу, особливостями наукової роботи, методами викладання дисциплін національною та англійською мовами в Загребському університеті.

Доцент кафедри національної економіки Редіна Є.В. отримала можливість ознайомитися з методичним забезпеченням навчальних дисциплін, які викладаються в Загребському університеті англійською мовою, з метою адаптації досвіду іноземних колег до умов викладання економічних дисциплін в Національному університеті «Одеська юридична академія». Вивчення досвіду методичної роботи дозволить на високому рівні підготувати методичне забезпечення для спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Міжнародний бізнес») і розвинути наявні методичні розробки для студентів за спеціальністю «Право».

Численні зустрічі з викладачами і науковими співробітниками Загребського університету дозволили закласти базу для розширення взаємовигідного співробітництва в науковій сфері та сфері підготовки висококваліфікованих фахівців з різних напрямків.

Так, досягнуті домовленості щодо проведення спільних міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів та методичних семінарів, зокрема, хорватські колеги запросили представників кафедри національної економіки НУ «ОЮА» взяти участь у міжнародній конференції восени цього року.

Зарубіжні колеги підтвердили можливість створення умов для проходження стажування студентів, які здобуватимуть освіту за спеціальністю «Менеджмент». Підтверджено можливість участі студентів і наукових співробітників кафедри національної економіки в спільних науково-дослідних проектах щодо адаптації національних бізнес-структур до сучасних глобалізаційних та інтеграційних тенденцій.

Стажування стало логічним продовженням співпраці між Національним університетом «Одеська юридична академія» з Загребським університетом в рамках Проекту TEMPUS IV «European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe» у 2013-2017 роках, завдяки якій в Одесі була відкрита інноваційна англомовна магістерська програма.