МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО

 

Начало 2018 року колектив Національного університету «Одеська юридична академія» зустрів новими досягненнями в галузі академічної мобільності, отримавши в рамках програми ERASMUS + Опція K1 грант на стажування трьох викладачів, які представляють такі галузі знань як юриспруденція, міжнародні відносини та економіка, в Загребському університеті (Хорватія ).

Отримання даного гранту стало логічним продовженням співпраці між Національним університетом «Одеська юридична академія» з Загребським університетом в рамках Проекту TEMPUS IV «European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe» у 2013-2017 роках, завдяки якому в Одесі була відкрита інноваційна англомовна магістерська програма з міжнародного права та права Європейського Союзу.

За сприянням програми ERASMUS + з 22 до 26 січня 2018 року стажування на базі відповідних факультетів Загребського університету пройшли професор кафедри теоретичної юриспруденції, доктор юридичних наук Мельничук Ольга Степанівна та доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин, кандидат політичних наук Дворниченко Дарина Юріївна.

Участь у програмі стажування дозволило українським викладачам ознайомитися з нормативними засадами, організацією, особливостями і інтернаціоналізацією навчального процесу в хорватських вищих навчальних закладах. Викладачі Національного університету «Одеська юридична академія» отримали можливість ознайомитися з методичним забезпечення навчальних дисциплін, які викладаються в Загребськом університеті англійською мовою. Окремий акцент у програмі стажування був зроблений на аналіз досвіду хорватських колег з підготовки трансєвропейських проектів в галузі вищої освіти та управління ними.

На кінець березня заплановано візит до Загребського університету ще одного представника професорсько-викладацького складу Національного університету «Одеська юридична академія» - доцента, кафедри національної економіки, кандидата економічних наук Редіної Євгенії Валентинівни.