МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО

 

2017 06 14 1

Колекція Наукової бібліотеки НУ «ОЮА» поповнилася цінним фундаментальним виданнямз права Європейського Союзу, яке укладено за участі провідних науковців, сприяння програми TEMPUS InterEULawEast та за підртимки президента Національного університету "Одеська юридична академія" Ківалова С.В. 

Минулого року посібник було представлено в електронному форматі у репозитарії НУ «ОЮА» (http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/5500), наразі ж кожен бажаючий може ознайомитися з друкованими примірникамивидання у Науковій бібліотеці НУ ОЮА .

Вагомий внесок у реализацію проекту зробили представники Одеської школи права. Проректор з міжнародних зв’язків, доктор юридичних наук, професор Вячеслав Олексійович Туляков виступив одним з редакторів видання.  До авторського  колективу увійшли професор Т.О. Анцупова, доценти Ю. Ю. Акіменко, О. М. Гладенко, І. С. Кривцова, М.І. Пашковський.

Law of the European Union: a Textbook for Master Students / ed. P. Biriukov anv V. Tuliakov. – Voronezh : VSU Publishing House, 2016. – 476 p.