2015 10 06a 1У рамках реалізації проекту TEMPUS IV «Підтримка інновацій шляхом покращення нормативних та законодавчих рамок для вищої освіти в Україні» (SpinOff) на базі Лундського університету (Швеція) в період з 29 вересня по 1 жовтня 2015 року відбулася заключна координаційна нарада, у якій взяли участь представники Національного університету «Одеська юридична академія» – віце-президент, проректор з міжнародних зв’язків Туляков В’ячеслав Олексійович та начальник науково-дослідної частини Михайленко Дмитро Григорович.

Захід відбувався у презентаційному форматі, де кожен вуз-учасник проекту мав змогу доповісти про одержані результати, досягнення та основні напрямки подальшої реалізації інноваційної діяльності.

Доповідаючи про результати, одержані Національним університетом «Одеська юридична академія», професор В.О. Туляков запропонував учасникам дві презентації.

Презентації були спрямовані на демонстрацію законодавчих пропозицій та змін, розроблених Національним університетом «Одеська юридична академія» з метою вдосконалення інноваційної діяльності в системі вищої освіти в Україні, зокрема проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності технологічних парків», Перспективний план модельної законотворчості та зближення національного законодавства у Співдружності Незалежних Держав на 2011-2015 роки.

2015 10 06a 2  spinoff  2015 10 06a 3 

Окремо була також запропонована самостійна Концепція підтримки інновацій шляхом удосконалення нормативно-правової бази вищої освіти в Україні. Проф. В.О. Туляковим було відмічено, що до основних завдань комерціалізації інновацій в Україні відноситься інноваційний аналіз поточного стану законодавства в плані ефективності комерціалізації процесів для забезпечення інноваційної діяльності; розробка основних пропозицій щодо вдосконалення законодавства, у тому числі до Законів України «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», законодавчих актів у сфері захисту прав інтелектуальної власності, діяльності технологічних парків і т.д., вдосконалення та правова методологія оцінки ефективності законодавчого регулювання інноваційної діяльності, нормативно-правової бази спрямованої на вирішення проблем стимулювання досліджень та інновацій, пов’язаних із відсутністю збільшення методів амортизації, посилаючись на власну собівартість продукції для фундаментальних і прикладних дослідження тощо.

Серед іншого, окремим тезисом було освітлено необхідність прийнятті правового акту, який дозволить університетам створити власну компанію та її активи, адже створення університетами дочірніх компаній є важливим кроком на шляху до вдосконалення механізму інноваційної комерціалізації університету. Було звернено увагу на те, що значний інноваційний потенціал вузів на теперішній час не реалізований через відсутність бюджетних коштів та власних коштів університету.

За результатами заходу учасниками було визнано успішне досягнення поставлених цілей проекту TEMPUS IV «Підтримка інновацій шляхом покращення нормативних та законодавчих рамок для вищої освіти в Україні» (SpinOff), цінність та практичну значимість одержаних результатів та запропонованих шляхів їх реалізації.