2016 04 15 1

В рамках проекту TEMPUS IV«Підтримка інновацій шляхом вдосконалення нормативно-правової бази вищої освіти в Україні» підготовлена колективна монографія ««Правові засоби стимулювання інноваційного розвитку України в умовах євроінтеграції» (Одеса, 2015, 270 сторінок).

До авторського колективу увійшли академік Ківалов С.В., професор Подцерковний О.П., професор Василенко М.Д., доцент Зятіна Д.В., доцент Романадзе Л.Д., доцент Липська О.С., асистент Алексєєва І.М., асистент Тарнавський Р.В.

З монографією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Національного університету «Одеська юридична академія».

spinoff