МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО

 

2016 04 15a 1

В рамках реалізації проекту TEMPUS IV «Підтримка інновацій шляхом вдосконалення нормативно-правової бази вищої освіти в Україні» в двох спеціалізованих аудиторіях було встановлено мультимедійне обладнання. Одна спеціалізовано аудиторія створена на факультеті цивільної та господарської юстиції, друга - на факультеті адвокатури

Спеціалізовані аудиторії будуть використовуватися, в першу чергу, студентами, які навчаються в магістратурі з відповідною спеціалізацією.

Використання спеціалізованих аудиторій сприятиме поширенню та поглибленню знань в області комерціалізації інновацій не тільки серед студентів, аспірантів, викладачів Національного університету «Одеська юридична академія», але також серед представників інших вузів Одещини та зацікавленої громадськості.

Створення спеціалізованих аудиторій покликане забезпечити сталий розвиток проекту в майбутньому.