tempus logo new

В рамках реалізації TEMPUS program «European andInternational Law Master programme Development in Eastern Europe - InterEULawEast» 544117-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPCR Національний університет «Одеська юридична академія» оголошує конкурс для отримання стипендій для паралельного навчання на факультеті економіки та бізнесу Загребського університету (Хорватія) у другому семестрі 2015/2016 начального року.

Гранична кількість стипендіатів в 2015/2016 навчальному році – дві особи.

Стипендія покриває витрати пов’язанні з навчанням та перебуванням в Хорватії, а також транспортні витрати.

Вимоги до конкурсантів: в конкурсі можуть брати участь студенти, громадяни України, які станом на 01.09.2015 року навчаються на 4 курсі за програмою ОКР «бакалавр», спеціальність «правознавство», денна форма навчання та планують продовжити навчання за програмою ОКР «магістр» в2016/2017 навчальному роціу Національному університеті «Одеська юридична академія».

Етапи конкурсу:прийом та реєстрація документів конкурсантів 
(1 – 30 вересня 2015 року); відбірковий етап (1-31 жовтня 2015 року) включає попередній розгляд конкурсною комісією конкурсних заявок студентів; фінальний етап (1-15 листопада 2015 року) передбачає проведення очних співбесід серед конкурсантів, які подолали відбірковий етап конкурсу; оголошення результатів конкурсу (16 листопада 2015 року).

Положення про конкурс

Перелік документів, які подаються на Конкурс:

  • Заява на участь у Конкурсі;
  • Резюме конкурсанта;
  • Мотиваційний лист, який має містити: обґрунтування причин, з яких конкурсант бажає стати стипендіатом; задачі, які конкурсант планує вирішити в рамках навчання в Загребському університеті.
  • Конкурсна робота студента за напрямом, визначеним ТЕМПУС ЦЕНТРОМ ОДЕСА обсягом 8 друкованих сторінок українською та англійською мовами (оформленими вимого до наукових робіт);
  • Відгук наукового керівника чи іншого авторитетного науковця, що працює з відповідного наукового напряму.

У відгуку має бути подано загальну характеристику конкурсанта та його схильності до навчання. Підпис особи, яка рекомендує роботу, необхідно засвідчити у відділі кадрів де вона працює.

  • Два рекомендаційні листи у вільній формі, скріплені підписами рекомендантів.
  • Копії документів, що підтверджують сформований інтерес конкурсанта до предмету навчання та участь у міжнародних освітніх проектах за останні 3 роки. Наприклад: наявність наукових публікацій, дипломів про перемогу та призові місця на наукових конкурсах, олімпіадах тощо, сертифікатів

Зверніть увагу, що необхідно надати копії сторінок з вихідними даними видання/конференції (обкладинка та розворот) та змістом/програмою, копію першої сторінки тексту статті/тез; або копію диплому про перемогу або призове місце на науковому конкурсі (олімпіаді), або іншого документу, що підтверджує сформований інтерес конкурсанта до предмету вивчення.

Сертифікат міжнародного зразка, що засвідчує володіння англійською мовою на рівні не менш B2.

Більш детальна інформація про конкурс у відділі міжнародних зв’язків (вул. Фонтанська дорога 23, каб. 207, тел. 68-93-23)