crimhum

Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини, 598471-EPP-1-2018-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP

Коротка назва проекту: CRIMHUM

Регіональний Спільний проект

Пріоритет – Вища освіта та суспільство

Тривалість проекту: 15 січня 2019 – 14 січня 2022

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 968744,00 €

erasmus+

Цільова група: студенти (майбутні судді, прокурори, слідчі)

Отримувач гранту: Грацький університет імені Карла і Франца (Австрія)

Координатор: Габріеле ШМОЛЬЦЕР, Dr., Prof., керівник Інституту кримінального права, кримінального процесу та кримінології

Партнерство:

 • Потсдамський університет, Німеччина
 • Університет Екс-Марсель, Франція
 • Факультет права Університету м. Рієки, Хорватія
 • Вільнюський університет, Литва
 • Білоруський державний університет, Білорусь
 • Гродненський державний університет ім. Я. Купали, Білорусь
 • Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
 • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна
 • Національний університет «Одеська юридична академія», Україна
 • Громадське об’єднання «Білоруський республіканський союз юристів», Білорусь

Мета та завдання проекту:

Мета проекту CRIMHUM, з урахуванням синергії з проектом TRADIR, полягає у модернізації навчання у найбільш консервативній сфері юриспруденції, для задоволення потреб роботодавців та суспільства, що базуються на пріоритеті Закону, шляхом розробки та запровадження спеціалізованої магістерської програми з кримінального судочинства, що базується на Керівній Концепції.

Завдання проекту:

 • розробка та запровадження спеціалізованої магістерської програми з кримінального

судочинства;

 • на основі міждисциплінарного навчання розробка та запровадження нових як для України, так і для Білорусі курсів, що відповідають на загрози, зумовлені сучасною злочинністю (наприклад, злочини у сфері інформаційних технологій, транскордонна злочинність);
 • написання навчального посібника на державних мовах учасників проекту;
 • поєднання традиційної юридичної освіти з практичним підходом до навчання;
 • додаткове навчання викладачів з України та Білорусі з метою викладання курсів з кримінального права англійською мовою.

Напрями діяльності за проектом:

 • Розробка плану та стратегії проекту.
 • Навчання проведенню розслідування.
 • Навчання організації державного обвинувачення.
 • Навчання роботі суду (включно з розуміння правового підходу).
 • Навчання з урахуванням дотримання основних принципів права загалом та кримінального судочинства зокрема.
 • Навчання студентів основним тенденціям кримінального та процесуального права у країнах ЄС.
 • Вивчення впливу зарубіжного, наднаціонального та міжнародного права на національне кримінальне та процесуальне право.
 • Встановлення на юридичних факультетах спеціального програмного забезпечення, що допомагатиме студентам складати процесуальні документи.
 • Проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання проекту.
 • Створення веб-ресурсу для висвітлення ходу реалізації проекту.
 • Поширення позитивного досвіду та напрацювань, здобутих в рамках проекту.
 • Операційний та фінансовий менеджмент проекту.

Очікувані результати:

 • Розроблено план та стратегію проекту.
 • Здійснено навчання проведенню розслідування.
 • Проведено навчання організації державного обвинувачення.
 • Організовано навчання роботі суду (включно з розуміння правового підходу).
 • Проведено навчання з урахуванням дотримання основних принципів права загалом та кримінального судочинства зокрема.
 • Здійснено навчання студентів основним тенденціям кримінального та процесуального права у країнах ЄС.
 • Вивчено впливу зарубіжного, наднаціонального та міжнародного права на національне кримінальне та процесуальне право.
 • Встановлено на юридичних факультетах спеціальне програмне забезпечення, що допомагатиме студентам складати процесуальні документи.
 • Проведено внутрішнє та зовнішнє оцінювання проекту.
 • Створено веб-ресурс для висвітлення ходу реалізації проекту.
 • Поширено позитивний досвід та напрацювання, здобуті в рамках проекту.
 • Складено операційні та фінансові звіти щодо реалізації проекту.

Координатор проекту від України:

Львівський національний університет імені Івана Франка

тел.: +380322394277, +380322394122, факс: +380322616048

Партнери з України:

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

тел.: +380577049293; факс: +380577049365

Національний університет «Одеська юридична академія»

тел.: +380487196421; факс: +380482639764