МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО

 

Erasmus+ – це найбільша програма Євросоюзу для обміну студентами між відомими університетами Європи та активізації міжнародного співробітництва. Програма покриває витрати на навчання, трансфери, страхування та надає щомісячну стипендію чи гранти.

Участь у програмі — це чудова нагода для студентів та академічного персоналу пройти навчання чи стажування у найкращих університетах Європи, розвинути свої навички, порівняти освітні методики, вільно опанувати іноземну мову та отримати безцінний життєвий досвід.

 

КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ 1 (КА1) – ІНДИВІДУАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ

Цей Ключовий напрям підтримує:

  • Мобільність студентів і працівників: можливості для студентів, а також для викладачів, працівників закладів вищої освіти та громадських організацій для навчання та/або отримання досвіду роботи в іншій країні;
  • Спільна магістерська програма Еразмус Мундус: інтегровані міжнародні освітні програми високого рівня, які надають стипендії кращим магістрантам світу;

КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ 2 (КА2) – СПІВПРАЦЯ ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ ТА ОБМІНУ УСПІШНИМИ ПРАКТИКАМИ

Цей Ключовий напрям підтримує:

  • Міжнаціональні Стратегічні партнерства, націлені на запровадження ініціатив для розвитку однієї або більше сфер професійної підготовки, обмін досвідом між різними типами організацій у сфері освіти, професійної підготовки.
  • Альянси знань між закладами вищої освіти та підприємствами, які націлені на вдосконалення інновацій, підприємництва, креативності, збільшення можливостей працевлаштування, обмін знаннями та/або міждисциплінарне викладання та навчання;
  • Альянси галузевих компетентностей, що підтримують розробку і популяризацію освітніх програм спільної професійної підготовки, навчальних планів, методик викладання та методів навчання, спираючись на фактичні дані про тенденції в конкретних економічних секторах та компетентності, необхідні для того, щоб займатись в одній або декількох галузях професійної діяльності;