Клуб випускників Центру підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів Національного університету «Одеська юридична академія» - створено з метою консолідації зусиль випускників факультету у сфері збереження та примноження традицій, сприяння формуванню і просуванню іміджевої політики Університету, участі в реалізації освітніх та наукових проектів.

Ідея створити спільноту з’явилася у випускників університету для зміцнення зв’язків між випускниками, здобувачами та науково-педагогічними працівниками.

11 березня 2020 року стало датою заснування Клубу випускників.

Клуб діє на принципах добровільності та рівності її членів (учасників), законності та гласності.

Наразі не всі сервіси Клубу випускників готові до запуску. Ми наполегливо працюємо над IT-рішеннями, розбудовуємо мережу партнерів, налагоджуємо робочі процеси. На цьому етапі становлення для Клубу критично важливою є Ваша підтримка та участь, адже лише разом ми зможемо реалізувати нашу місію.

Візія Клубу:

Ми бачимо наш Клуб як платформу для обміну досвідом випускниками щодо розвитку професійної таректорії, практичної діяльності у сфері публічного управління та адміністрування, плідну співпрацю щодо удосконалення освітньої програми підготовки здобувачів, сприяння здобувачам освіти у проходженні практики, а в майбутньому їх працевлаштуванню.

Завданнями Клубу є:

 • побудувати професійну всесвітню мережу випускників Центру підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів;
 • зміцнити зв’язок між випускниками та alma mater;
 • створити умови для обміну досвідом, спільної участь в наукових та освітніх проектах; 
 • забезпечити безперервне навчання, підвищення кваліфікації, стажування випускників.

Наші інструменти:

 • Організація та проведення зустрічей випускників Університету;
 • Підтримка дружніх, професійних та культурних зв'язків між випускниками;
 • Залучення випускників Центру підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів до освітніх, наукових заходів та суспільного життя Університету;
 • Організація та проведення лекцій, семінарів, тренінгів, конференцій, зустрічей та інших інформаційно-освітніх заходів;
 • Сприяння працевлаштуванню та підвищенню кваліфікації випускників Університету;
 • Підтримка іміджу та презентація діяльності Університету;
 • Сприяння професійній орієнтації і пошуку талановитої, творчої молоді для вступу в Університет;
 • Сприяння у створенні умов для гармонійного розвитку особистості студентів і студентського самоврядування;
 • Сприяння поліпшенню змісту освіти і ефективності підготовки фахівців;
 • Сприяння стійкому зворотному зв’язку між випускниками та Університетом з метою своєчасного реагування на зміни до вимог щодо підготовки спеціалістів;

Створення бази даних випускників та проведення моніторингу професійних досягнень випускників Університету.

Анкета випускника:  https://docs.google.com/forms/d/1-MDRvfxkNv5QIwRuN3ja9ocHWKOzkNZIvKG0jUfq7J4/edit?ts=606c7446&gxids=7628