Наукові гуртки
кафедри

 

Викладачі кафедри здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів за актуальними проблемами трудового права, права соціального забезпечення. Під керівництвом к.ю.н., доц. Тарасенко В.С. та к.ю.н., доц. Бориченко К.В. працюють гуртки з проблем трудового права та права соціального забезпечення. Засідання  наукових гуртків проводяться двічі на місяць у формі обговорення актуальних проблем теорії трудового права та права соціального забезпечення, змін у трудовому і соціально – забезпечувальному законодавстві та здійснення судової практики з окремих категорій справ. На засіданнях розглядаються питання, пов’язані з недержавним пенсійним забезпеченням, реформуванням оплати праці, пенсійного законодавства, відповідальністю за порушення трудового та пенсійного законодавства та ін. Студентами проводяться рольові ігри судового розгляду справи щодо призначення пенсії.