Наукові гуртки
кафедри

 

Студентський науковий гурток з психології «Всесвіт Психея - Universe Psyche», створений на кафедрі психології, є добровільним об'єднанням здобувачів вищої освіти, зацікавлених в поглибленому вивченні та обговоренні загальнотеоретичних і практичних питань в області психології, соціальної психології, психології особистості і інших галузей науки.

Метою діяльності наукового гуртка з психології «Всесвіт Психея - Universe Psyche» є виявлення та залучення здобувачів вищої освіти до наукової діяльності, набуття ними навичок практичної і науково-дослідної роботи, розширення загального і професійного світогляду, поглиблене вивчення і обговорення загальнотеоретичних і практичних питань в області психології та інших соціальних галузях.

Особливою відзнакою студентського наукового гуртка «Всесвіт Псіхея- Universe Psyche» є його білінгвальність. Засідання наукового гуртка проходять на двох мовах і діляться відповідно на дві секції:

1) англомовна секція. Керівник - кандидат психологічних наук Курова Анастасія.

2) україномовна секція. Керівник - кандидат політичних наук Третьякова Тетяна.

Всі члени студентського наукового гуртка керуються принципами взаємоповаги, рівноправності, об'єктивного професіоналізму і академічної доброчесності.

Основними формами наукової роботи студентського наукового гуртка з психології «Всесвіт Психея - Universe Psyche» є:

- участь здобувачів вищої освіти в засіданнях гуртка шляхом підготовки доповідей та проведення дискусій з актуальних питань в області психології і інших соціально-психологічних галузей;

- вирішування здобувачами вищої освіти наукових завдань під керівництвом викладачів Університету;

- проведення відкритих зустрічей з фахівцями-практиками в області психології, соціології та інших галузей;

- проведення відкритих зустрічей з професійними психологами: тренерами, коучами, менторами, мотиваційними спікерами та іншими практичними працівниками;

- проведення аудиторних занять по емпіричній психології;

- проведення психологічних трансформаційних ігор;

- виконання завдань дослідницького характеру під час проходження навчальної практики;

- підготовка наукових публікацій, повідомлень з актуальних питань відповідної галузі, виступи на наукових семінарах, конференціях;

- участь в міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських наукових конкурсах, олімпіадах і т.д .;

- участь в конкурсах з написання студентських наукових робіт.

Наші досягнення: засідання студентського наукового гуртка «Всесвіт Психея - Universe Psyche» проводяться відповідно до затвердженого плану, не рідше 4 засідань в навчальному році.

Відзначимо, що студентська наукова творчість розвивається постійно, навіть в дистанційному форматі. Тому, 20 травня 2020 року студентський науковий гурток з психології «Всесвіт Психея - Universe Psyche» провів своє чергове засідання дистанційно.

Під час засідання, члени наукового гуртка - студенти факультету психології, політології та соціології, розглянули дуже важливі і актуальні психологічні проблеми, такі як:

- психологічний вплив умов карантину по COVID-19 на поведінку людей;

- проблеми розвитку ігрової залежності у підлітків, як одного з наслідків карантину;

- самовиховання і саморефлексія психологічно здорової особистості;

- вплив сімейного виховання на успішність особистості;

- питання особистісного сприйняття екологічної ситуації в Україні.

Студенти з великим натхненням виступали і обговорювали вищезазначені питання, приділяючи увагу результатам самостійних психологічних досліджень.

Слід зазначити, що студентський науковий гурток з психології «Всесвіт Психея-Universe Psyche» виступає не тільки важливим компонентом позааудиторної навчально-виховної та науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти, а й дозволяє їм значно покращувати комунікативні вміння спілкування українською та англійською мовами, засвоюючи професійну психологічну термінологію.