Наукові гуртки
кафедри

 

Органічною частиною роботи кафедри конституційного права НУ «Одеська юридична академія» є організація наукової студентської діяльності, позааудиторного спілкування зі студентами.

При кафедрі постійно діють: дискусійний «Клуб публічного права» (далі – Клуб) та науковий гурток здобувачів вищої освіти  з проблем муніципального права (далі – Гурток) з метою надання здобувачам вищої освіти можливості розширювати і поглиблювати свої знання в галузі конституційного права поза рамками навчальної програми. У засіданнях Клубу та Гуртку приймають участь здобувачі вищої освіти  всіх факультетів університету, незалежно від курсу і форми навчання, а також аспіранти. Формат засідання Клубу та Гуртку – власна доповідь відповідно до теми Клубу та Гуртку  і його обговорення.

На базі дискусійного клубу публічного права готуються наукові роботи, конкурсні роботи, текстові та інші матеріали для участі здобувачів вищої освіти  у різних наукових заходах, у грантовій системі в Україні і за кордоном, також щорічно проводяться звітні наукові конференції.

Дискусійний клуб публічного права при кафедрі конституційного права НУ «ОЮА» був створений на базі студентського наукового гуртку державного і адміністративного права за підтримки керівництва кафедри та студентського активу. Його керівниками були завідуючий кафедрою професор М.Ф. Орзіх та доцент Д.Я. Гараджаєв. З 2004 року наукове керівництво діяльністю дискусійного клубу публічного права здійснювали к.ю.н., доцент Мар'яна Володимирівна Афанасьєва і обраний студентами ОНЮА Президент Клубу - студентка факультету цивільної та господарської юстиції Олена Володимирівна Олькіна. З 2009 по 2013 рр. керівником Клубу був к.ю.н., доцент Езеров Альберт Анатолійович. З 2013 по 2017 рр. очолювала Клуб публічного права к.ю.н., доцент Олькіна Олена Володимирівна, яка нині є професором кафедри конституційного права.

З 2017 р.  по 2021 рр. керувала діяльністю Клубу к.ю.н., доцент кафедри конституційного права  Віткова Валентина Сергіївна. З вересня 2021 р. Клуб очолює к.ю.н., доцент кафедри конституційного права  Кулі-Іванченко Ксенія Костянтинівна.

У 2018 році при кафедрі конституційного права було створено науковий гурток здобувачів вищої освіти з проблем муніципального права. Головою Гуртку є к.ю.н., доцент кафедри конституційного права  Кулі-Іванченко Ксенія Костянтинівна. Засідання наукового гуртку здобувачів вищої освіти з проблем муніципального права присвячені актуальним проблемам муніципального права, продовженню муніципальної реформи, реформуванню місцевого самоврядування, питанням децентралізації державної влади з чітким розмежуванням повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями, а також локальній нормотворчості тощо.

Участь в засіданнях Клубу та Гуртку допомагає здобувачам вищої освіти розкрити науковий потенціал і сформувати навички науково-дослідницької діяльності. Активні учасники клубу мають можливість продовжити свою наукову діяльність під час навчання в аспірантурі.

Метою Клубу та Гуртку є допомога в розвитку творчого і наукового мислення у здобувачів вищої освіти, підвищення внутрішньої організованості, свідомого ставлення до навчання, поглиблення і закріплення отриманих в процесі навчання знань.

Основними завданнями дискусійного клубу публічного права НУ «ОЮА»  є:

- формування у студентів інтересу до наукової роботи;
навчання методиці і способам самостійного пошуку актуальних проблем в сфері конституційного права та їх вирішення;
- забезпечення активної участі студентів у проведенні різних наукових заходів з конституційного права (Модель Верховної Ради України; Брейн-ринг «Знавці Конституції», наукові конференції, круглі столи);
- поглиблене вивчення тем з конституційного права, які винесені в програму навчання і питань, які не підлягають вивченню в рамках звичайних занять;

- об'єднання студентів НУ «ОЮА» на принципі спільних інтересів для досягнення суспільно корисних цілей.

Клуб та Гурток з проблем муніципального права функціонують на принципі добровільного членства. Членами можуть бути здобувачі вищої освіти всіх структурних підрозділів НУ «ОЮА», а також аспіранти, які хочуть брати участь в науково-дослідній роботі за тематикою кафедри конституційного права.

Чергові засідання Клубу та Гуртку проводяться не менше двох разів на семестр. Члени Клубу та Гуртку беруть участь у визначенні теми і питань, які розглядаються на його засіданнях.

Інформація про тему, строки подання доповідей, дати проведення та порядку денного чергового засідання клубу публічного права та гуртку з проблем муніципального права знаходиться на дошці оголошень кафедри конституційного права.