Наукові гуртки
кафедри

 

При кафедрі працюють студентські наукові гуртки:

«Сучасні інформаційні та комунікаційні системи і технології» (керівник доцент Трофименко О.Г.)

«Основи інформаційної безпеки» (керівник доцент Задерейко О.В.)

«ІТ-право» (керівник доцент Чанишев Р.І.)

«Веб-технології» (керівник асистент Толокнов А.А.).

Основна мета гуртків – надати студентам навички відбору, опрацювання та вивчення спеціальної літератури, вміння робити висновки та узагальнення, вести науково-дослідну роботу за тематикою кафедри інформаційних технологій. Головними аспектами діяльності гуртків є підвищення ефективності науково-дослідних робіт НУ «ОЮА», залучення до їх виконання студентів, підвищення якості підготовки майбутніх фахівців.

В рамках наукової роботи студентських гуртків проходять засідання та круглі столи.

Учасники наукових гуртків беруть активну участь в щорічних звітних студентських наукових конференціях НУ «ОЮА».