Наукові гуртки
кафедри

 

При кафедрі діє науковий гурток з господарського права і процесу під керівництвом  к.ю.н., доцента  кафедри господарського права і процесу Добровольської Володимири Володимирівни.

Метою роботи студентського наукового гуртка є:

 1. Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів.
 2. Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедри за участю студентів.
 3. Придбання навичок наукової роботи.
 4. Залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності.

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:

 1. Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до наукової роботи.
 2. Організація наукової роботи студентів.
 3. Поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.

Засідання студентського наукового гуртка проводяться не рідше одного разу на місяць з обговоренням підсумків наукових робіт, реферативних повідомлень та ін.

При кафедрі діє науковий гурток «Медіація та переговори» під керівництвом  к.ю.н., доцента  кафедри господарського права і процесу Романадзе Луїзи Джумберовни.

Метою роботи студентського наукового гуртка є:

 1. Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів.
 2. Поглиблення дослідження знань про медіацію за участю студентів.
 3. Придбання навичок від професійного медіатора

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:

 1. Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до знань про медіацію.
 2. Організація роботи студентів.
 3. Поглиблене вивчення студентами методів комунікації та засобів вирішення конфліктів.

Засідання студентського наукового гуртка проводяться не рідше двох разів на тиждень з обговоренням підсумків самостійної робіти, реферативних повідомлень та ін.