Наукові гуртки
кафедри

 

Кафедра досить плідно займається науковою діяльністю студентів. Проводяться тематичні студентські гуртки, метою яких є залучення студентів до наукової роботи та розвиток вміння застосовувати доктринальні досягнення при виконанні базових і галузевих наукових завдань. Учасники студентських наукових гуртків мають можливість поглиблено і професійно вивчати теоретичні та практичні проблеми, що виникають у відповідних сферах суспільних відносин.

На кафедрі проводяться гуртки із таких дисциплін: цивільне право, сімейне право, спадкове право, договірне право та приватне право в умовах інтеграційних процесів в Україні. Студенти завжди проявляють активну участь у формуванні та дослідженні актуальних та проблемних тем.        

Практичну користь функціонування студентських гуртків неможливо переоцінити, адже за допомогою підготовки і участі в засіданнях, обговореннях, дискусіях майбутні юристи відпрацьовують методику публічних виступів, поглиблено захоплюються проблемними правовими і фактичними ситуаціями, поповнюють свої професійні знання і навички.

Кафедра цивільного права запрошує всіх, хто цікавиться правовими проблемами цивільного права, стати активними учасниками створених студентських гуртків.