Наукові гуртки
кафедри

 

На кафедрі успішно працює науковий студентський  гурток "Кримінальне право ХХІ ст." під керівництвом д.ю.н., проф. Стрельцова Є.Л.  та к.ю.н., доц.  Кедик В.П. із залученням студентів, які виступають з науковими доповідями та повідомленнями.

В роботі гуртка приймає участь більш, ніж 70 студентів.  Засідання гуртка традиційно відбуваються один раз у два-три тижня, на яких студенти виступають з науковими доповідями та повідомленнями, які потім обговорюються. На засідання кружка запрошуються для виступів з повідомленнями запрошуються і практичні юристі, які аналізують складні проблеми кваліфікації кримінальних правопорушень. на За час роботи гуртка у 2020-2021 навчальному році було проведено 7 засідань, з них 5 у режимі відеоконференції на яких виступило з доповідями 33 студенти. На перший семестр 2021-2022 навчального року заплановано 6 зустрічей по найбільш проблемних питаннях кримінального права. Також регулярно проводяться круглі столи та майстер-класи із залученням учасників гуртка. Незважаючи на складні умови гурток працює постійно в онлайн режимі.

Метою гуртка "Кримінальне право ХХІ ст." є залучення студентів до наукової роботи та розвиток вміння застосовувати доктринальні досягнення при виконанні базових і галузевих наукових завдань, вмінню користуватися науковими відомостями у майбутній професійній діяльності. В цілому, участь в роботі гуртка надає можливість студентам поглиблено і професійно вивчати теоретичні та практичні проблеми кримінального права.