ЮРИДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

 

Адреса: 65009, м. Одеса, в. Академічна, 7Б

Телефон: (097)141-17-24

Сайт: uk.onua.edu.ua
E-mail: ur_kolledg@onua.edu.ua
Facebook: Legal.college

Графік роботи:
Пн. – Пт. 08.30 - 18.00

МЕЛЬНИК
Олександр Володимирович
директор коледжу
кандидат юридичних наук, доцент

Підготовка фахового молодшого бакалавра здійснюється за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. Зарахування до юридичного коледжу відбувається шляхом конкурсного відбору: за результатами вступних іспитів - для вступників на основі базової загальної середньої освіти, за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів, за власним бажанням – для вступників на основі повної загальної середньої освіти, за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з української мови та фахових вступних випробувань – для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник. Виховну роботу зі студентами проводять відповідно до «Концепції національного виховання студентів юридичного коледжу», що уможливлює готувати фахівців з високими професійними і моральними якостями.

Сьогодні Юридичний фаховий коледж є науковим, навчально-методичним та виховним структурним підрозділом Національного університету «Одеська юридична академія», суб’єктом освітньої діяльності, що здійснює підготовку випускників 9-11-х класів та професійно-технічних училищ за спеціальністю 081 «Право».

Юридичні та гуманітарні дисципліни в коледжі викладає професорсько-викладацький склад Національного університету «Одеська юридична академія», а загальноосвітні – штатні викладачі коледжу. Штатні викладачі беруть активну участь у республіканських, обласних, міських науково-практичних конференціях, а також готують студентів першого курсу до участі в олімпіадах із загальноосвітніх дисциплін.

Студенти старших  курсів, мають можливість, за бажанням, відвідувати лекції з юридичних дисциплін, які викладаються англійською мовою. Високий професіоналізм та рівень педагогічних працівників сприяє досягненню високих показників знань студентів.