Історія
кафедри

 

Кафедра трудового права та права соціального забезпечення була створена в 1997 році на базі кафедри аграрного, екологічного і трудового права Юридичного інституту Одеської державної юридичної академії. У формуванні наукового потенціалу кафедри, в підготовці і становленні плеяди учених, юристів-практиків брали участь професор І.А. Середа, доцент В.Т. Олієвський, професор П.Р. Ставіський, професор І.М. Сирота, доцент Додіна Т.М.

Багато років кафедра займалася розробкою надзвичайно важливою в теоретичному і практичному аспектах проблематикою правового регулювання трудових відносин і відносин у сфері соціального захисту, забезпечення прав людини в сфері праці та соціального захисту (2010-2015 рр.), а у період з 2016-2020 рр. науковці кафедри працюватимуть над темою «Функціонування трудового права та права соціального забезпечення в умовах інтеграційного розвитку України».

Результатом науково-дослідної роботи викладачів кафедри є публікації монографій, підручників, навчальних посібників, науково-практичних коментарів, збірників нормативно-правових актів, навчально-методичних посібників, наукових статей.

Тісні ділові зв'язки кафедра підтримує з органами судової влади, правоохоронними органами, органами Пенсійного фонду України, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, органами праці та соціального захисту населення. Практичні працівники часто звертаються на кафедру з пропозиціями щодо розробки локальних нормативно-правових актів, а також участі в узагальненні та аналізі судової практики, роботі круглих столів, семінарів.

Кафедра співпрацює з кафедрою трудового права і права соціального забезпечення Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кафедрою трудового права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», кафедрою трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, кафедрою соціального права юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка та ін. відносно обговорення і участі в розробці проектів законодавчих актів у сфері трудового права і права соціального забезпечення, підготовки відгуків про автореферати дисертацій.

На кафедрі збереглися і зміцнилися добрі традиції, отримані в спадок від школи трудового права. На кафедрі пам'ятають таких учених в галузі трудового права, як завідувача кафедрою професора П.Р. Ставіського, учасників війни доцентів В.Т. Олієвського та Р.О. Ельчанінова, доц. Т.М. Додіну, фахівця у галузі сільськогосподарського права  професора І.О. Середу, який тривалий час був завідуючим кафедри, проректором Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. На кафедрі працювали у свій час І.І. Каракаш, А.А. Льоховий, М.П. Волік, О.О. Плотникова. Колектив кафедри пам'ятає всіх, хто працював на кафедрі, і віддає належне кожному.