Історія
кафедри

 

Історія кафедри починається з 1997 року, коли в університеті була створена кафедра соціальних теорій. У червні 2016 року у базі кафедри соціальних теорій були створені дві кафедри: кафедра політичних теорій і кафедра соціологічних теорій. 29 серпня 2016 року рішенням Вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія» кафедра соціологічних теорій була перейменована на кафедру соціології та психології. Таке рішення було прийнято з метою вдосконалення навчального процесу, більш системного викладання навчальних дисциплін соціологічного та психологічного спрямування. Завідувачем кафедри був призначений доктор психологічних наук, професор Лефтеров В.О.

Протягом 2016-2017 навчального року кафедрою здійснено заходи з підготовки ліцензійної справи на відкриття нової спеціальності «Психологія». У квітні 2017 року університет отримав ліцензію на зазначену спеціальність, ліцензійний обсяг - 100 осіб. У 2017-2018 навчальному році здійснено перший набір здобувачів вищої освіти за освітньою програмою підготовки бакалаврів - психологів. У 2018 році з психології були ліцензовані магістратура і молодший бакалаврат, що дозволило готувати психологів за всіма основними освітніми рівнями. У 2019 здійснено перший набір здобувачів вищої освіти в магістратуру на спеціальність «Психологія».

7 липня 2020 року рішенням Вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія» кафедра соціології і психології була реорганізована і розділена на дві кафедри: кафедру соціології та кафедру психології (наказ НУ "ОЮА" від 08 липня 2020 року № 1242а-26).

Кафедра психології активно співпрацює з психологічними службами правоохоронних силових структур, особливо з відділом психологічного забезпечення управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Одеській області, Службою психологічного забезпечення Південного територіального управління Національної гвардії України, відділом соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Успішно працювати в таких психологічних службах в майбутньому зможуть і випускники факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія».

В останні роки при безпосередній участі і організації кафедри проведено велику кількість наукових і методичних заходів, серед яких IX міжнародна конференція з позитивної психотерапії Н. Пезешкіана «Життя, конфлікти і любов в транскультуральному світі» (2017 рік); науково-практичний круглий стіл «Сучасні виклики психологічного і соціологічного забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань» (2017 рік); Всеукраїнський фестиваль арт-терапії «АРТ-ПРАКТИК» (2018, 2019 роки); науково-практичний семінар і психологічна майстерня «Актуальні питання психологічного супроводу в сучасній школі» (2018 рік); III міжнародний фестиваль «Мами» (2019 рік); І та ІІ міжнародні науково-практичні конференції «Соціально-психологічне забезпечення інтеграційного розвитку українського суспільства» (2018, 2020 роки).

Стало щорічною традицією святкування Всеукраїнського дня психолога, який відзначається 23 квітня. У цей день співробітники кафедри психології, спільно зі студентами - майбутніми психологами, проводять психологічні тренінги, ігри і майстер-класи, метою яких є як теоретичне розуміння різних аспектів психіки та поведінки людини, так і практичне відпрацювання умінь групової взаємодії, розвиток комунікативної компетентності, емоційної саморегуляції тощо.

На сьогоднішній день у Національному університеті «Одеська юридична академія» підготовка кваліфікованих психологів користується попитом, свідченням чого є набори абітурієнтів, які щорічно збільшуються. Цей новий напрям для університету стає все більш популярним і затребуваним, адже в сучасному житті без психологічного знання і практики не обходиться жодна сфера діяльності людини і суспільства.

У 2021 році виповнюється 5 років впровадження психологічного напрямку та створення кафедри психології в університеті. За ці роки існування кафедри досягнуто чимало: кафедра підготувала перших фахівців бакалаврів і магістрів з психології, які успішно закінчили навчальний заклад, пройшла дві акредитації освітніх програм, провела велику кількість науково-практичних і методичних заходів тощо.

Сучасна навчально-матеріальна база в університеті, високотехнологічні методи та програми навчання, а також компетентні, творчі і доброзичливі викладачі кафедри психології забезпечують якісну підготовку психологів професіоналів - справжніх інженерів і лікарів людських душ!