Історія
кафедри

 

Кафедра морського та митного права була створена в 1996 році в Юридичному інституті Одеського державного університету імені І.І. Мечникова.

Ініціатором заснування кафедри та її першим завідувачем став нинішній президент НУ «ОЮА», доктор юридичних наук, народний депутат України, академік НАПрНУ С.В. Ківалов.

Створення кафедри стало давно очікуваним і надзвичайно необхідним відгуком на стабільно зростаючий тими роками і не втрачаючий своєї актуальності до сьогодні, попит на підвищення якості підготовки фахівців у сфері міжнародної торгівлі, морського транспорту та митної справи. Особливе значення надавала також і специфіка Одеського регіону та міста Одеси, як морської столиці України, традиційного центру торгівлі та мореплавства. Кафедра морського та митного права стала флагманом розвитку нових галузевих наук в правовій системі України, а академік С.В. Ківалов за правом вважається засновником української школи митного права.

Багато років (грудень 1997 – серпень 2013) кафедру очолював відомий український адміністративіст, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Є.В. Додін. З вересня 2013 р. кафедру очолює доктор юридичних наук, професор Б.А. Кормич.

Сьогодні кафедра міцно утвердилася в якості одного з провідних наукових центрів з проблематики митного та морського права, налагодила наукові зв’язки в Україні та за кордоном.

З моменту свого створення кафедра морського та митного права забезпечує формування у майбутніх юристів системи теоретичних знань і набуття практичних навичок з правового забезпечення морської, морегосподарської, інформаційної діяльності, державної митної справи, роботи транспортного комплексу з урахуванням міжнародних та європейських стандартів, а також пріоритетів реформування українського законодавства і правозастосовної практики, визначених Угодою про асоціацію України та ЄС 2014 року. Також кафедра бере активну участь в підготовці висококваліфікованих наукових, науково-педагогічних кадрів та бере участь в науково-дослідній роботі університету.

З метою забезпечення навчального процесу та презентації нових досліджень у сфері митного, морського та інформаційного права на кафедрі готується та видається навчальна, навчально-методична і наукова література. У 2000 р на кафедрі вийшов перший в Україні підручник «Митна політика України» (С.В. Ківалов, Б.А. Кормич), з 1999 по 2015 рр. видавався науковий журнал «Митна справа», а з 2016 – міжнародний науковий журнал «Lex Portus», головою Редакційної ради якого є доктор юридичних наук, народний депутат України, академік НАПрНУ, президент НУ «ОЮА» С.В. Ківалов.

На кафедрі успішно здійснюється підготовка аспірантів і докторантів за спеціальністю 081 «Право» (спеціалізація «Публічне право»).

У структурі кафедри діє навчальна лабораторія з проблем морського та митного права, яку очолює к.ю.н., с.н.с., доцент Т.В. Аверочкіна.