Історія
кафедри

 

Історія кафедри конституційного права своїм корінням сягає в XIX століття і безпосередньо пов'язана з історією становлення та розвитку Одеської юридичної школи.

За час свого існування кафедра пережила істотні перетворення, при збереженні і успішному розвитку найкращих традицій, закладених ще в 1847 році при створенні кафедри державного права камерального відділення Рішельєвського ліцею. З відкриттям Імператорського Новоросійського університету створюється (в 1865 р) спеціалізована кафедра державного права, яка включала порівняльне державознавство.

Першим завідувачем кафедри державного права був відомий історик професор Ф. І. Леонтович, який викладав державне право до заміщення в 1869 році посади ректора університету, і продовжував читати цей курс з перервами протягом 1874/75 - 1884/85 навчальних років.

У 1952 році у складі відновленого (в 1947 р.) юридичного факультету Одеського державного університету була створена кафедра державного і адміністративного права, яка функціонувала до 1954 року і була відтворена в 1966 році (перерва пов'язана із закриттям в 1954 році юридичного факультету Одеського державного університету і відкриттям його стаціонару в 1966 році.).

Завідувачем кафедри на початку цього етапу був декан юридичного факультету доцент Ф. Ліханов - державознавець, в центрі наукових інтересів якого були проблеми державного будівництва та організації органів Радянської влади до прийняття першої Радянської Конституції.

З 1960 року починає функціонувати кафедра державно-правових дисциплін (завідувач кафедри - доцент І. А. Греков) і в 1966 році відкривається кафедра державного і адміністративного права, на посаду її завідувача обирається професор І. М. Пахомов – адміністративист, який присвятив свої праці в період роботи на факультеті (1966-1972 рр.) проблемам радянської державної служби.

У 1972-1979 роках кафедрою завідував професор Л.М. Стрільцов, який досліджував правове становище союзних республік на матеріалах Української РСР і пов'язані з ними проблеми державного і національного суверенітету в Радянській державі.

З 1993 по 1997 роки кафедра, не втрачаючи своєї багатопредметності, іменувалася кафедрою державного і міжнародного права.

З утворенням ву1997 році Одеської державної юридичної академії (і з придбанням в 2000 році академією статусу національної), кафедра була перейменована в кафедру конституційного права. Відповідно були передані на інші кафедри академії адміністративно, фінансово і міжнародно-правові дисципліни.

Сучасний етап розвитку кафедри починається з перетворення академії в 2010 році у Національний університет «Одеська юридична академія». Організаційні зміни, зміцнення кадрового складу кафедри дали можливість зберегти і успішно розвинути давні традиції кафедри і одночасно почати нові напрямки роботи у всіх сферах діяльності колективу.

У 1979-2011 роках кафедру очолював професор М.Ф. Орзіх - видатний український вчений конституціоналіст, Академік Академії правових наук України (1992), Української академії політичних наук (1994), Української муніципальної академії (2000), доктор юридичних наук (1979), професор (1990), заслужений діяч науки і техніки України, почесний професор Національного університету «Одеська юридична академія», фахівець із загальної теорії права та політології, конституційного (державного) права, державного будівництва і управління.

У 2011-2016 роках пост завідувача кафедрою зайняла професор А.Р. Крусян - доктор юридичних наук (2010), професор (2012), автор понад 100 наукових праць, нагороджена знаком «Відмінник освіти України», яка брала участь в діяльності Конституційної Комісії (відповідно до Указу Президента України від 31 березня 2015 №190 / 2015), член спеціалізованої вченої ради Д 41.086.01 НУ «ОЮА». Протягом перебування на посаді була членом Вченої ради НУ «ОЮА», членом Навчально-методичної ради НУ «ОЮА» та спеціалізованої Вченої Ради СРД 41.086.05 НУ «ОЮА».

З вересня 2016 обов'язки завідувача кафедри було покладено на професора М.В. Афанасьєву - професора кафедри (2015), віце-президента, проректора з наукової роботи НУ ОЮА (14.12.2015р.–31.08.2016р.), професора (2020), автора понад 60 наукових робіт.

З вересня 2017 року обов'язки завідувача кафедри покладені на професора Н.В. Мішину - професора (2012), автора понад 100 наукових робіт.

З листопада 2018 р. кафедру очолював к.ю.н., доцент, професор кафедри конституційного права (нині суддя Верховного Суду України) Езеров Альберт Анатолійович), автор понад 50 наукових робіт.

З червня 2019 р. і по теперішній час очільником кафедри є к.ю.н., доцент, адвокат Терлецький Дмитро Сергійович, який є автором понад 60 наукових робіт.