Історія
кафедри

 

Історія кафедри починається з 1997 року, коли в університеті була створена кафедра соціальних теорій. У червні 2016 року на базі кафедри соціальних теорій були створені дві кафедри: кафедра політичних теорій і кафедра соціологічних теорій. Остання згодом була перейменована на кафедру соціології та психології. 7 липня 2020 року рішенням Вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія» кафедра соціології і психології була реорганізована і розділена на дві кафедри: кафедру соціології та кафедру психології (наказ НУ "ОЮА" від 08 липня 2020 року № 1242а-26). Таке рішення було прийнято з метою вдосконалення навчального процесу, більш системного викладання навчальних дисциплін соціологічного та психологічного спрямування.

В останні роки при безпосередній участі і організації кафедри проведено велику кількість наукових і методичних заходів, серед яких науково-практичний круглий стіл «Сучасні виклики психологічного і соціологічного забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань» (2017 рік); І та ІІ міжнародні науково-практичні конференції «Соціально-психологічне забезпечення інтеграційного розвитку українського суспільства» (2018, 2020 роки).