Історія
кафедри

 

Кафедра права інтелектуальної власності та корпоративного права НУ «ОЮА» була реорганізована в кафедру права інтелектуальної власності та патентної юстиції наказом ректора Національного університету «Одеська юридична академія» від 31 серпня 2020 року.

Кафедра має в своєму складі висококваліфікованих викладачів: завідувач кафедрою, доктор юридичних наук, професор, відмінник освіти України Харитонова О.І., професор кафедри права інтелектуальної власності та патентної юстиції Ульянова Г.О., кандидати юридичних наук, доценти кафедри: Мазуренко С.В., Еннан Р.Є., Симонян Ю.Ю., Бааджи Н.П., Кирилюк А.В., Сопілко А.А., асистенти кафедри Галупова Л.І., Мартинюк І.В.

Протягом останіх 5 років кандидатські роботи на кафедрі захистили: Григорьянц Г.І., Ізбаш О.О., Мазіна О.О., Кетрарь А.А., Менсо І.В., Бобошко О. О., Марущак Я.С., Бєльтюкова Є. М., Галупова Л.І., а також докторську роботу - Басай О.В. та Ульянова Г.О., Кулініч О.О, Бігняк О.В..

Відповідно до плану науково-дослідницької роботи НУ «Одеська юридична академія» З 2018 року за кошти державного бюджету на підставі наказів МОН України від 24 січня 2018 р. № 64 і від 25 січня 2018 р. № 65 виконується фундаментальне наукове дослідження на тему «Євроінтеграційна кримінально-правова політика України» (державний реєстраційний номер: 0118U003677).

Тема науково-дослідницької роботи кафедри права інтелектуальної власності та патентної юстиції на 2021-2025 рр.: «Людиноцентристський підхід у забезпеченні прав інтелектуальної власності у цифрову добу»

Співробітники кафедри активно співпрацюють з науково-освітніми установами міст Одеси, Києва, Івано-Франківська, Харкова та ін. Надаються наукові висновки, відповіді та роз`яснення на запити Верховного Суду України та місцевих судів.

Кафедра права інтелектуальної власності та патентної юстиції НУ «ОЮА» проводить круглі столи, наукові обговорення основних проблем права інтелектуальної власності та патентної юстиції. На кафедрі діє 2 наукових гуртка: «Проблеми права інтелектуальної власності» керівником якого є асистент кафедри права інтелектуальної власності та патентної юстиції Галупова Лариса Ігорівна, «Проблеми корпоративного права» керівником якого є асистент кафедри права інтелектуальної власності та патентної юстиції Мартинюк Іван Вікторович.

У 2018 році було прийнято рішення про проведення щорічних Всеукраїнських науково-практичних конференцій з актуальних проблем права інтелектуальної власності, які проходили в стінах НУ «ОЮА». У 2019-2020 рр. кафедра провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми права інтелектуальної власності в умовах Covid-19», круглий стіл «Право інтелектуальної власності перед викликами інформаційної доби», з кафедрою цивільного права провела наукову конференцію «Кодифікація цивільного законодавства в Україні: проблеми і перспективи», круглий стіл «Оновлення цивільного законодавства та ІТ».

У 2020-2021 рр. було проведено Всеукраїнську науково практичну конференцію «Права інтелектуальної власності в умовах Covid-19:колізія публічних і приватних інтересів» та два круглі столи всеукраїнського рівня: «Патентна юстиція: актуальні проблеми», «Актуальні проблеми права інтелектуальної власності в сучасних умовах»

З метою підвищення рівня кваліфікації молодих та починаючих викладачів кафедрою проводяться методичні семінари.

Авторський колектив кафедри, намагаючись полегшити вивчення провідних дисциплін студентами, видав цілий ряд посібників, підручників і монографій з права інтелектуальної власності та патентної юстиції. Викладачі кафедри підготували та видали науково-практичні коментарі до Цивільного кодексу, брали участь у розробці науково-практичних коментарів до Господарського, Господарсько-процесуального кодексу. Так, лише за останні роки викладачами, аспірантами та здобувачами кафедри загалом опубліковано більш ніж 2000 наукових праць, у тому числі: 17 монографій, 20 підручників, 7 навчальних посібники, 700 наукових статей, 1000 тез.

Кафедра права інтелектуальної власності та патентної юстиції здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю 081 «Право».