Навчальні плани

Навчальний план. 1-2 курс. 2019-2020 н.р. Денна форма навчання

Навчальний план. 1-2 курс. 2019-2020 н.р. Заочна форма навчання

Навчальний план. 1-2 курс. 2020-2021 н.р. Денна форма навчання

Навчальний план. 1-2 курс. 2020-2021 н.р. Заочна форма навчання

 

Перелік навчальних дисциплін

 

1 семестр

Обов'язкові дисципліни

Філософсько-психологічні дослідження особистості
Силабус

Теоретико-методологічні проблеми психології
Силабус

Організаційна поведінка
Силабус

Психологія і педагогіка вищої школи
Силабус

Етнопсихологія
Силабус

Вибіркові дісципліни (вибирається 1 дисципліна)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Іноземна мова (друга мова)
Силабус

 

2 семестр

Обов'язкові дисципліни

Психологічні аспекти політичної діяльності
Силабус

Психологія розвитку та особистісного зростання
Силабус

Обробка і аналіз результатів психологічного дослідження
Силабус

Екзистенціальна психологія
Силабус

Вибіркові дісципліни (вибирається 4 дисципліни)

Основи науково-дослідної роботи в галузі психології
Силабус

Практикум з психотерапії та психокорекції
Силабус

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Психологія сім’ї та шлюбу
Силабус

Основи наукової комунікації
Силабус

Іноземна мова (друга мова)
Силабус

Психологічний спецпрактикум за спеціалізаціями
Силабус

Сімейне консультування
Силабус

 

3 семестр

Обов'язкові дисципліни

Основи психосоматики та психогенетики
Силабус

Вибіркові дісципліни (вибирається 3 дисципліни)

Кіберпсихологія
Силабус

Психологія бізнесу
Силабус

Практикум з психотерапії та психокорекції
Силабус

Психологія інтернету
Силабус

Економічна психологія
Силабус

Психологічний спецпрактикум за спеціалізаціями
Силабус

Робочі програми практики

Категорія бази практики:

"Лабораторія політичних та соціологічних досліджень НУ "ОЮА"

"На підприємствах, в організаціях, товариствах та центрах"

"Національна поліція України"

 

Рецензії та відгуки стейкхолдерів на освітньо-професійну програму

Рецензія на освітньо-професійну програму

Рецензія на освітньо-професійну програму

Рецензія на освітньо-професійну програму

 

З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю 053 "Психологія"
за другим (магістерським) ступенем вищої освіти,
просимо Вас розглянути проект освітньої програми та надати свої зауваження та пропозиції
щодо її змісту на електронну адресу:
sociology1@onua.edu.ua

Проект освітньо-професійної програми підготовки майбутніх фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 "Психологія"

 

Оновлена програма атестаційного екзамену здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 "Психологія". Магістр

 

Відомості про самооцінювання освітньої програми

 

Меморандум про співпрацю