Положення про кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти НУ "ОЮА" зі спеціальністю 053 "Психологія"

Програма атестаційного екзамену здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 "Психологія"

Рецензія на освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти (1)

Рецензія на освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти (2)

Рецензія на освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти (3)

 

Навчальний план. 1-4 курс. 2019-2020 н.р. Денна форма навчання

Навчальний план. 1-4 курс. 2020-2021 н.р. Денна форма навчання

Навчальний план. 1-5 курс. 2020-2021 н.р. Заочна форма навчання

 

Перелік навчальних дисциплін

 

1 семестр

Обов'язкові навчальні дісціпліни

Історія України
Силабус

Історія НУ"ОЮА"
Силабус

Основи біології та генетики людини
Силабус

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Безпека життєдіяльності та фізичне виховання
Силабус

Психофізіологія
Силабус

Загальна психологія
Силабус

Історія психології
Силабус

 

2 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) English language (practical course)
Силабус

Безпека життєдіяльності та фізичне виховання
Силабус

Українська мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Філософія
Силабус

Соціологія
Силабус

Культурологія
Силабус

Академічна доброчесність та професійна етика
Силабус

Загальна психологія
Силабус

Порівняльна психологія (зоопсихологія)
Силабус

Психологія особистості
Силабус

 

3 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Політологія
Силабус

Загальна психологія
Силабус

Соціальна психологія
Силабус

Основи психіатрії
Силабус

Інформаційні технології в діяльності психолога
Силабус

Вибіркові дісципліни (вибирається 2 дисципліни)

Практикум із загальної психології
Силабус

Психологія творчості та обдарованості
Силабус

Релігієзнавство
Силабус

Філософсько-психологічне дослідження толерантності та агресії
Силабус

 

4 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Загальна психологія
Силабус

Психологія девіантної поведінки
Силабус

Експериментальна психологія
Силабус

Диференціальна психологія
Силабус

Вибіркові дісципліни (вибирається 2 дисципліни)

Психологія конфлкту
Силабус

Екстремальная та кризова психологія
Силабус

Когнітивна психологія
Силабус

Психологічне забезпечення діяльності поліції
Силабус

 

5 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Іноземна мова (друга мова)
Силабус

Основи права
Силабус

Вікова психологія
Силабус

Психодіагностика
Силабус

Основи психологічної практики
Силабус

Педагогіка та педагогічна психологія
Силабус

Диференціальна психологія
Силабус

Дисципліни вільного вибору студента (вибирається 3 дисципліни)

Патопсихологія
Силабус

Нейропсихологія
Силабус

Психологія спілкування
Силабус

Арттерапія
Силабус

Психолінгвістика
Силабус

Психотехнології медіації
Силабус

 

6 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Іноземна мова (друга мова)
Силабус

Етичні засади діяльності психолога
Силабус

Юридична психологія
Силабус

Медична психологія
Силабус

Дисципліни вільного вибору студента (вибирається 3 дисципліни)

Політична психологія
Силабус

Психологія управління
Силабус

Основи психотерапії та психопрофілактики
Силабус

Дефектологія і девіантологія (спеціальна психологія)
Силабус

Робота практичного психолога з сім'єю
Силабус

Основи клінічноїї психології та психореабілітації
Силабус

 

7 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова (друга мова)
Силабус

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Силабус

Математичні методи в психології
Силабус

Юридична психологія
Силабус

Теорія і практика психологічного тренінгу
Силабус

Психологічне консультування
Силабус

Дисципліни вільного вибору студента (вибирається 3 дисципліни)

Основи психокорекції
Силабус

Основи психофізіологічних досліджень з використанням поліграфу
Силабус

Психологія праці
Силабус

Психотехнології розвитку та терапії особистості
Силабус

Практикум з групової психокорекції
Силабус

Інженерна психологія
Силабус

 

8 семестр

Обов'язкові навчальні дисципліни

Іноземна мова (друга мова)
Силабус

Теорія і практика психологічного тренінгу
Силабус

Дисципліни вільного вибору студента (вибирається 4 дисципліни)

Психологічна служба в державних та освітніх установах
Силабус

Психологія Public relations
Силабус

Психологічна експертиза в різних галузях психології
Силабус

Психологія здоров'я
Силабус

Основи психогігієни
Силабус

Психологія глобалізації
Силабус

Психологія жертви
Силабус

Психологія життєвого шляху
Силабус

 

План заходів з виконання рекомендацій щодо подальшого удосконалення освітньої програми

 

З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю 053 "Психологія"
за першим (бакалаврським) ступенем вищої освіти, просимо Вас розглянути проект освітньої програми
та надати свої зауваження та пропозиції
щодо її змісту на електронну адресу:
sociology1@onua.edu.ua

Проект освітньо-професійної програми підготовки майбутніх фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 "Психологія"