З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців
за спеціальністю 061 "Журналістика", освітня програма "Міжнародна журналістика"
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти,
просимо Вас розглянути проект освітньої програми
та надати свої зауваження та пропозиції щодо її змісту
на електронну адресу: kuznietsova.tv@onua.edu.ua

Проект освітньо-професійної програми підготовки майбутніх фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 061 "Журналістика"