З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю 061 "Журналістика"
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, просимо Вас розглянути проект освітньої програми
та надати свої зауваження та пропозиції щодо її змісту
на електронну адресу: kolkutinav@ukr.net

 

Проект освітньо-професійної програми підготовки майбутніх фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 061 "Журналістика"