НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ – центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовує та координує Кабінет Міністрів України через міністра, який очолює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти й науки.

Комісія створена вперше в історії України у результаті імплементації Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» як інституція виконавчої гілки влади відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 2019 року № 911 «Деякі питання Національної комісії зі стандартів державної мови». Комісія поєднує логіку інститутів виконавчої влади та наукових інституцій.

Національна комісія організовує іспитовий процес з державної мови й усе, що з ним пов’язано, для громадянина, який прагне посісти державні посади в Україні, а також для особи, яка має намір отримати українське громадянство; стандартує державну мову на рівні правописних норм, термінології, транслітерації й транскрипції.

Іспит на володіння державною мовою осіб, які претендують на зайняття державних посад, складають громадяни України. Ідеологічно іспит є засобом досягнення вищого соціального становища, інструментом кар’єрного зростання, статусним символом людини-державника. З погляду змісту іспит покликаний перевіряти вміння якісно комунікувати від імені держави.

Стандартування мови, її термінології вимагає використання стандартованої мови, відомої усім членам суспільства на усій території держави, що забезпечить рівний доступ до держави усіх громадян.

Комісія напрацьовує з урахуванням пропозицій та висновків наукових та освітніх установ і затверджує стандарти державної мови, зокрема: правопис української мови та зміни до нього; українську термінологію, зокрема правничу, медичну, дипломатичну; стандарти транскрибування і транслітерації. Під час напрацювання стандартів української термінології в різних галузях Комісія сприяє застосуванню українських слів, словосполучень і термінів замість іншомовних.

Національним університетом «Одеська Юридична Академія» підписано договір з Національною комісією зі стандартів державної мови. На підставі цього договору в університеті фінкціонує електронна іспитова система.

Основним призначенням цих онлайнових ресурсів є зберігання й отримання інформації, необхідної для підтвердження рівня володіння державною мовою, що забезпечує реалізацію громадянами конституційного права на працю.

Ресурси розміщені на офіційному веб-сайті Комісії, доступному за посиланням: https://mova.gov.ua