Наукові гуртки
кафедри

 

Протягом всього періоду існування на кафедрі працює студентський філософський дискусійний клуб «Логос». Метою роботи гуртка постає формування у студентів цілісного несуперечливого світогляду, методології наукових досліджень, логічно правильної аргументації.

Керівником клубу постає кандидат філософських наук, доцент Шамша Ігор Володимирович.

Дискусійний клуб має підсекцію «Філософський вимір права». Метою роботи цієї підсекціі є підвищення рівня професійної свідомості майбутніх юристів шляхом поглибленого розуміння студентами категорій права в їх діалектичній єдності. Формування високого рівня моральних суджень для застосування в ситуаціях професійного конфлікту та внутрішньої доброї волі щодо вирішення їх, спираючись на право, етичні кодекси та власні моральні переконання. А також – дослідження прикладних проблем етики і шляхи їх вирішення на законодавчому рівні.

Керівником підсекції є асистент Токар Людмила Вікторівна.