Наукові гуртки
кафедри

 

Науковий гурток з історії держави і права України функціонує на кафедрі історії держави і права протягом всього навчального року.

Керівники: к.ю.н., доцент Єфремова Н.В., к.ю.н., доцент Горяга О.В.

Основними формами роботи гуртка є засідання наукового гуртка, під час яких розглядаються проблемні питання історико-правового розвитку України, проводиться аналіз архівних історичних документів. У діяльності гуртка беруть участь студенти та аспіранти Національного університету «Одеська юридична академія».

Учасники наукового гуртка приймають активну участь у щорічних звітних студентських наукових конференціях НУ «ОЮА».

Місце проведення засідань гуртка - кафедра історії держави і права (вул. Академічна, 2, ауд. 505).

Програма роботи наукового гуртка