КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА
ТА ДЕРЖАВИ

 

Адреса: 65009, м. Одеса, вул. Академічна, 2, каб. 601

Телефон: (048) 719-88-13
E-mail: theory_law@onua.edu.ua

Графік роботи кафедри
Пн. - Пт. 08.30-18.00;

Графік явочних днів викладачів:
пн. 15.00 - 17.00
пт. 14.00 - 16.00

КРИЖАНОВСЬКИЙ
Анатолій Федорович
в.о. завідувача кафедри
доктор юридичних наук, професор
член-кореспондент Національної академії
правових наук України,
Заслужений діяч науки і техніки України

Кафедра загальної теорії права та держави забезпечує формування у студентів професійної загальноправової компетентності, володіння мовою права, опанування правового мислення і правової інтерпретації як основи професійно-юридичної діяльності. Кафедра входить до складу факультету адвокатури і налічує 25 викладачів, серед яких 5 докторів наук і 18 кандидатів наук.

На кафедрі викладається такі навчальні дисципліни: загальна теорія права та держави, методологія юриспруденції, методологія галузевої науки, міждисциплінарні дослідження у юриспруденції, історія вчень про державу і право, церковне право, правові системи сучасності, правова кульура, основи загальної теорії права та держави, історія політичних і правових вчень, історія соціальних, політичних і правових вчень, соціально-політична і правова думка України, політична і правова думка України, юридична техніка і технології, технології (вступ до спеціальності), сучасна держава.

Кафедра бере активну участь у реалізації ініціативи президента НУ «ОЮА» академіка С. В. Ківалова щодо викладання юридичних дисциплін англійською мовою. Викладачі О.С. Мельничук, М.Ю. Рязанов, С.В. Ковбасюк забезпечують читання лекцій і проведення семінарських занять з дисциплін Legal Philosophy і History of Political and Legal Doctrines, Legal research methodology.

Діяльність кафедри в науковому і освітньому просторі неодноразово відзначалася на академічному і урядовому рівнях. Професорам В.В. Дудченко та В.В. Завальнюку присвоєно почесне звання Заслужений юрист України. Члени кафедри неодноразово нагороджувалася почесними відзнаками Президента НУ «ОЮА» академіка С. В. Ківалова.