КАФЕДРА
ПОЛІТИЧНИХ ТЕОРІЙ

 

65009, м.Одеса, вул. Академічна 2, каб. 404
тел.: 719-88-07

Електронна адреса: 7198807@onua.edu.ua

Фейсбук: https://www.facebook.com/kpt404/

Instagram: https://instagram.com/politicaltheories_nuoua

Графік роботи кафедри:
Пн.-Пт. – 8.30-18.00

КОРМИЧ
Людмила Іванівна
завідувач кафедри
доктор історичних наук, професор,
академік УАПН, Заслужений діяч науки і техніки України

Кафедра політичних теорій починає свої традиції в травні 1994 року, коли в Юридичному інституті ОДУ ім. І.І.Мечникова з метою забезпечення комплексного підходу до навчальних програм і наукових розробок, координації процесу вивчення правознавчих і соціальних дисциплін була створена кафедра соціальних теорій. У 1997 році кафедра у повному складі перейшла до Одеської державної юридичної академії, яка була утворена внаслідок реорганізації юридичного інституту ОДУ ім. І.І.Мечникова.

З серпня 2016 року кафедру соціальних теорій в результаті реорганізації перейменовано на кафедру політичних теорій. Сьогодні кафедра нараховує 14 викладачів, з яких 4 доктори наук та 10 кандидатів наук.

Викладачі кафедри проводять лекційні та практичні заняття для студентів спеціальності «Політологія», «Соціологія», «Правознавство» та «Журналістика». Серед курсів, які забезпечує кафедра: Соціально-політичні процеси, Історія української культури, Фундаментальні засади політичної теорії, Теорії політичних систем, Теорія політичного представництва, Теорії і моделі демократії, Державна політика щодо сім'ї та молоді, Соціальні і політичні механізми захисту прав людини в Україні, Методологія політичних досліджень та політичний аналіз, Прикладний політичний аналіз, Моделі та механізми політичної влади, Порівняльна політологія, Теорія політичного конфлікту, Партійні системи та політичні партії, Політичні еліти та лідерство, Політичні ідеології та політична етика, Теоретичні засади виборів в політичному процесі, Геополітика, Політичний менеджмент, Етнополітологія, Політичні технології, Політичні стратегії сучасної України, Соціальна політика держави, Механізми регіональної політики, Паритетна демократія, Пріоритети сучасного світового політичного процесу, Теорія екополітики, Національна безпека в глобалізаційних умовах, Теорія лобізму та зарубіжний досвід лобіювання, Міжнародні організації в сучасній світовій політиці. Всі навчальні курси спрямовані на формування сучасного світогляду молоді та соціалізацію особистості, на розуміння змісту політичного процесу в Україні та світі.