КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА
ІНШИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
МИКОЛАЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА
НУ «ОЮА»

 

Адреса: 54038 м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, буд. 18, аудиторія 404
Телефон: 0512-34-20-91

Електронна адреса: mip_kpd@onua.edu.ua

Графік роботи кафедри:
пн. - пт. 8.30 - 17.00

Графік індивідуальної роботи викладачів зі студентами:
вт. 13.00 - 15.00
чт. 13.00 - 15.00

КОЗАЧЕНКО
Олександр Васильович
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, професор

Кафедра кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін є випусковою для спеціальності 081 «Право» спеціалізації «Кримінальна юстиція» та спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»,  відповідно до яких здійснюється підготовка фахівців в галузі юриспруденції в Миколаївському інституті права Національного університету «Одеська юридична академія». Навчання студентів за вказаними спеціалізаціями здійснюється на основі професійно-освітніх програм бакалавра, магістра (з 2016 року), в умовах денної та заочної форм навчання.

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів у сфері кримінальної юстиції, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь у науково-дослідній роботі університету.

Науково-педагогічними працівниками кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін забезпечується викладання наступних навчальних дисциплін: Адміністративна юрисдикція поліції, Адміністративне право, Адміністративне судочинство, Взаємодія поліції з органами публічної влади, Використання спеціальних знань у доказуванні, Виявлення та розслідування злочинів у сфері ІТ-технологій, Виявлення та розслідування корупційних злочинів, Виявлення та розслідування корупційної та організованої злочинної діяльності, Відповідальність за злочини проти громадської безпеки та громадського порядку, Віктимологічна профілактика злочинів, Досудове розслідування, Забезпечення законності проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, Захист прав в  ЄСПЛ у адміністративному процесі, Захист прав ЄСПЛ у адміністративному праві, Захист прав ЄСПЛ у кримінальному праві, Захист прав ЄСПЛ у кримінальному процесі, Захист прав у адміністративному праві, Захист прав у кримінальному праві, Кваліфікація злочинів проти особи, Кваліфікація злочинів у сфері економіки, Кваліфікація майнових злочинів, Криміналістика, Кримінальне право, Кримінальне право зарубіжних країн, Кримінальний процес, Кримінально-виконавче право, Кримінально-правова охорона прав і свобод людини, Кримінологічна безпека економічної діяльності, Кримінологія, Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні, Міжнародно-правова допомога у кримінальних справах, Міжнародно-правова допомога у кримінальному провадженні, Оперативно-розшукові заходи та НСРД, Організаційно-правове забезпечення антикорупційної діяльності, Організація  діяльності Національної поліції та оперативних підрозділів України, Організація і тактика діяльності патрульної поліції у протидії злочинам, Основи детективної та оперативно-розшукової діяльності, Права людини у сфері кримінальної юстиції, Правоохоронна та правозахисна система України, Практика ЄСПЛ у кримінальному судочинстві, Проблеми адміністративного права, Проблеми загальної частини кримінального права, Проведення слідчих (розшукових) дій, Прокуратура України, Протидія транснаціональній злочинності, Складання процесуальних документів у досудовому розслідуванні, Судовий захист прав у адміністративному процесі, Судовий захист прав у кримінальному процесі, Судові та правоохоронні органи України, Теорія доказів у кримінальному провадженні.

Зміст дисциплін зосереджено на формуванні у студентів системи теоретичних знань і набутті практичних навичок у сфері кримінальної юстиції, здатності до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.

Набір навчальних дисциплін сформований з урахуванням специфіки структури Миколаївського інституту права НУ «ОЮА».