КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОЇ,
КОНСТИТУЦІЙНОЇ ТА ЦИВІЛІСТИЧНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ
МИКОЛАЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НУ «ОЮА»

 

Адреса: 54038, вул. Генерала Карпенка, буд. 18,
м. Миколаїв, Миколаївська область, Україна, Телефон: (0512) 34-21-60

Електронна пошта: mip_cpd@onua.edu.ua

Кафедра працює: пн - пт, 8.00-16.45.

Години індивідуальної роботи із студентами:
понеділок, четвер 13.00-15.00.

Минькович-Слободяник
Олена Василівна
завідувач кафедри
кандидат юридичних наук, доцент

Кафедра загальнотеоретичної, конституційної та цивілістичної юриспруденції Миколаївського інституту права Національного університету "Одеська юридична академія" готує фахівців за спеціалізацією «Цивільна та господарська юстиція» («Цивільно-правовий захист немайнових прав фізичних осіб», «Аграрне право», «Розгляд окремих категорій цивільних справ в судах», «Медіація та третейське розгляд», «IТ - право та інформаційна безпека» та ін.)

Навчання студентів по даній спеціалізації здійснюється на основі професійно-освітніх програм бакалавра, спеціаліста, магістра, в умовах денної і заочної форм навчання.

Кафедра забезпечує викладання наступних основних дисциплін:

‒    Аграрне право
‒    Виконавче провадження
‒    Господарське право
‒    Господарське процесуальне право
‒    Екологічне право
‒    Загальнотеоретична юриспруденція
‒    Конституційне право України
‒    Корпоративне право
‒    Митне право
‒    Міжнародне гуманітарне право
‒    Міжнародне право
‒    Міжнародне приватне право
‒    Міжнародно-правовий захист прав людини
‒    Нотаріат України
‒    Особливості розгляду сімейних спорів
‒    Податкове право
‒    Порівняльна адвокатура
‒    Порівняльне правознавство
‒    Порівняльне цивільне та комерційне право
‒    Право Європейського Союзу
‒    Право інтелектуальної власності
‒    Право соціального забезпечення
‒    Природноресурсове право України
‒    Розгляд цивільних справ у судах
‒    Сімейні правовідносини
‒    Судова бухгалтерія
‒    Трудове право
‒    Трудове право та право соціального забезпечення
‒    Управління земельним фондом
‒    Цивільне право; Цивільне та сімейне право
‒    Цивільний процес
‒    Юридичний супровід бізнесу та ін.

Зміст дисциплін зосереджено на формуванні у студентів системи теоретичних знань і придбання практичних навичок з правового забезпечення з урахуванням міжнародних і європейських стандартів, а також пріоритетів реформування українського законодавства і правозастосовної практики.