ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ І ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ

 

Вітман Костянтин Миколайович – директор Центру, доктор політичних наук, професор

Дисципліни, що викладаються: «Історія держави і права зарубіжних країн».

Напрям наукових інтересів – Політологія, етнонаціональні відносини на постсоціалістичному просторі і державах південної, центральної та східної Європи, історія держави і права зарубіжних країн.

Освіта: вища історична і вища юридична.

У 1980 році закінчив історичний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова та отримав кваліфікацію історика.

У 1998 отримав другу вищу освіту в Одеській державній юридичній академії за спеціальністю «правознавство», отримав кваліфікацію юриста.

Науково-педагогічну діяльність почав з 1980 року асистентом Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова.

Протягом 1982-1985 років навчався в аспірантурі.

У 1985 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

У 1990 році присвоєно вчене звання доцента.

У НУ «ОЮА» працює з 1997 року, з 2000 року - на посаді декана магістратури державної служби.

У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.05 - етнополітологія та етнодержавознавство на тему: «Політико-правові засади етнонаціональної політики постсоціалістичних країн».

У 2010 році отримав вчене звання професора по кафедрі соціальних теорії НУ «ОЮА».

У 2017 пройдено стажування на кафедрі політичних наук і права Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Автор багатьох наукових робіт, серед яких монографії, навчальні посібники, підручники, в тому числі з грифом МОН України, статті.

  Нагороджений почесним знаком Міністерства освіти України «Відмінник освіти України» (1997 р), Відзнакою Головного управління державної служби України - нагрудним знаком «Державна служба України», «За сумлінну працю» (2006р.), Знаком МОН України «За наукові досягнення» (2009 г.), почесним знаком Одеської обласної ради (2011 р), удостоєний вищих нагород НУ «ОЮА» першого та другого ступеня, в 2015 році Союзом юристів України отримав почесне звання «Юрист року Одещини», указом президента України присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України »(2002 р), в 2012 році нагороджений орденом« За заслуги 3 ступеня».