КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ І ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
КРИВОРІЗЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ
НУ «ОЮА»

 

Адреса: 50074, м. Кривий Ріг, пр. Миру 22, каб. 106
E-mail: socio-humanities@onua.edu.ua

Графік роботи кафедри:
понеділок – п’ятниця з 8:30 до 17:00

Графік явочних днів викладачів кафедри
Пн 14:00 – 16:00
Пт 14:00 – 16:00

БАРАБАШ
Наталя Олександрівна
завідувач кафедри
кандидат історичних наук, доцент

Кафедра соціально-політичних та економічних дисциплін є структурним підрозділом Криворізького факультету НУ «ОЮА». На кафедрі викладається досить багато навчальних дисциплін, які спрямовані на формування широкого світогляду у студентів, на розуміння соціально-політичних й економічних процесів в Україні та світі, а також сприяють кращому розумінню закономірностей розвитку держави і права, забезпечують підвищення рівня правової свідомості та правової культури.

Дисципліни, викладання яких забезпечується викладачами кафедри: Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією, Адміністративна юрисдикція поліції, Адміністративний процес (Адмін-проц. право), Вогнева підготовка, Договірне право, Економіка підприємства, Економіка та врядування, Економічна безпека, Етнонаціональна політика постсоціалістичних країн: моделі, особливості, проблеми, Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Інформаційні технології в юридичній діяльності, Історія держави і права зарубіжних країн, Історія держави та права України, Історія Одеської школи права, Історія української культури, ІТ-право та інформаційна безпека, Кримінологічна безпека економічної діяльності, Латинська мова, Методологія системного підходу та наукових досліджень, Ораторське мистецтво, Організація фінансового контролю в Україні, Основи аудиту, Основи економічної теорії, Основи римського приватного права, Податкове право, Поліграф і психофізіологічна діагностика особистості, Практична логіка, Проблеми адміністративного права, Протидія транснаціональній злочинності, Професійна етика працівників правоохоронних органів, Професійна іноземна мова в публічному управлінні, Психологія слідчої та оперативно-розшукової діяльності, Психологія управління, Ревізія та контроль, Соціально-політичні процеси, Спортивне право, Стратегічне управління, Українська мова (за професійним спрямуванням), Фізичне виховання (спеціальна підготовка), Філософія, Фінансове право, Юридична психологія, Юридичний супровід бізнесу.