КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО,
МІЖНАРОДНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА
КРИВОРІЗЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ НУ «ОЮА»

 

Адреса: м. Кривий Ріг,
проспект Миру 22, каб. 108

Телефон: (0564) 92-16-21
E-mail:civil-law@onua.edu.ua

Графік роботи кафедри:
 пн. – пт. 8.30 – 17.00

Графік явочних днів викладачів кафедри:
пн. 14.00 – 16.00
пт. 14.00 – 16.00

Стець
Олег Миколайович
завідувач кафедри
кандидат юридичних наук, доцент

Кафедра конституційного міжнародного та приватного права є структурним підрозділом Криворізького факультету Національно університету «Одеська юридична академія», що проводить навчально-виховну, методичну діяльність і здійснює наукову та науково-дослідну діяльність в сфері конституційного, міжнародного та приватного права.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін цивільного-правового, міжнародного та державно-правового спрямування, а саме: «Адвокатура України», «Аграрне право», «Адаптація цивільного законодавства до приватного права ЄС», «Виконавче провадження», «Господарські договори», «Господарське право», «Господарський процесуальне право», «Захист прав інтелектуальної власності», «Зобов’язання з відшкодування шкоди», «Загальнотеоретична юриспруденція»,  «Земельне право», «Екологічне право»,  «Інформаційна безпека в галузі інтелектуальної власності», «Конституційне право України», «Конституційне право зарубіжних країн», «Міжнародне право», «Міжнародне приватне право», «Митне право», «Муніципальне право», «Морське та митне право», «Нотаріат України», «Особливості розгляду сімейних спорів», «Податкове право», «Право інтелектуальної власності», «Проблеми конституційного права», «Судова бухгалтерія», «Цивільне та сімейне право», «Фінансове право».

Кафедра існує з метою формування у студентів ґрунтовних знань у сфері конституційного, цивільного, господарського права та суміжних галузей права, а також розробки необхідної організаційної, наукової та навчально-методичної бази для викладання юридичних дисциплін цивільно-правового спрямування. Діяльність кафедри здійснюється на підставі щорічного плану роботи кафедри.