КРИВОРІЗЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НУ«ОЮА»

 

Адреса: 50074, м.Кривий Ріг, проспект Миру, 22
Телефон: (0564) 92-16-21, (098) 372-21-74

E-mail: college.kr@onua.edu.ua
 
https://www.facebook.com/college.kr.onua.edu.ua

Графік роботи:  пн.-пт. 8.30 - 17.00

Лескова-Годлевська
Юлія Кимівна
директор коледжу

Криворізький юридичний фаховий коледж Національного університету «Одеська юридична академія» створений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 27 листопада 2012 р. №1322-ОД, та наказу Національного університету «Одеська юридична академія» від 3 грудня 2012 р. №4202-59 з метою задоволення потреб регіону в кваліфікованих кадрах та з урахуванням структури розвитку соціально-економічної формації на місцях.

Коледж проводить освітню діяльність на основі Положення про Криворізький юридичний фаховий коледж Національного університету «Одеська юридична академія». Форма власності коледжу – державна. Здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр», галузь знань 081 «ПРАВО.

Професійний рівень викладацького складу відповідає профілю дисциплін та предметів, які вони викладають. В коледжі працюють досвідчені педагоги вищої кваліфікації, юристи, кандидати юридичних, історичних та філологічних наук. Викладачі постійно працюють над підвищенням професійної майстерності та ділової кваліфікації. На заняттях використовуються технічні засоби навчання (мультимедійні відеокомплекси, відеофільми, електронні підручники); із застосуванням мультимедійних технологій читаються лекції-презентації, проводиться поточний та кінцевий контроль знань студентів.