КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА НУ «ОЮА»

 

Адреса: м. Київ, вул. Харківське шосе 210
Тел.: 044-563-80-25

https://www.facebook.com/kafsochum/
kaf_socgum@ukr.net

Графік роботи кафедри:
пн-пт: 9.00 -18.00

Графік явочних днів викладачів кафедри
пн. 15.00 - 17.00
пт. 14.00 - 16.00

МАКОДЗЕЙ
Людмила Іванівна
завідувач кафедри
кандидат педагогічних наук

Кафедра іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін входить до складу Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» та здійснює підготовку студентів на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр» з галузі знань «Право».

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів в сфері права та інтелектуальної власності, підготовка висококваліфікованих фахівців в області права, а також участь у навчально-виховній та науково-дослідній роботі університету.
Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін гуманітарного та соціально-економічного спрямування, зокрема таких: Аграрне право, Вогнева підготовка, Захист Вітчизни, Іноземна мова (німецька), Іноземна мова за професійним спрямуванням, Іноземна мова, Латинська мова, Митні процедури захисту прав інтелектуальної власності, Нотаріат України, Адвокатура, Адвокатура України, Ораторська майстерність, Основи соціальних комунікацій, Право соціального забезпечення, Професійна етика працівників правоохоронних органів, Професійна етика юриста, Соціально – політичні процеси, Трудове право, Українська мова (за професійним спрямуванням), Фізичне виховання (спеціальна підготовка), Фізичне виховання.

Зміст дисциплін зосереджено на формуванні у студентів професійної та комунікативної компетентності.

Набір навчальних дисциплін сформований з урахуванням специфіки Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА».