КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО, АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА
ПРАВА НУ «ОЮА»

 

Адреса: м. Київ, Харківське шосе, 210 (каб. 403, 603)
Електрона пошта:  kafedra_ki@onua.edu.ua

КРУСЯН
Анжеліка Романівна
доктор юридичних наук, професор
завідувач кафедри

Кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного права здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання на всіх спеціалізація Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів в сфері конституційного, адміністративного та інших правових дисциплін і підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі університету.

Кафедрою у навчальному, науково-методичному і дослідницькому напрямках забезпечується викладання таких навчальних дисциплін як: Конституційне право України; Сучасний конституціоналізм в Україні; Конституційний процес; Проблеми конституційного права України; Конституційна юстиція; Проблеми конституційного процесу; Конституційне гуманітарне право; Муніципальне право; Адміністративне право України; Проблеми адміністративного права; Адміністративно-процесуальне право; Адміністративний процес; Розгляд окремих категорій адміністративних справ у судах; Проблеми публічного адміністрування; Морське право України; Митне право України; Фінансове право України; Особливості судочинства в справах про банкрутство; Судові та правоохоронні органи України; Загальнотеоретична юриспруденція; Методологія юриспруденції; Правонормування і мова українського права; Основи правових досліджень, аналізу та письма; Права людини в Україні; Історія української культури; Історія держави та права України; Історія суду та судочинства в Україні; Історія міжнародного права; Церковне право; Міжнародне публічне право (основи теорії); Проблеми міжнародного права; Міжнародне право навколишнього середовища; Право Європейського Союзу; Історія вчень про державу та право; Основи римського приватного права; Історія держави та права зарубіжних країн; Основи міжнародно-правових стандартів прав людини; Міжнародний захист прав людини; Міжнародні відносини та світова політика; Захист прав людини в кризових ситуаціях; Транспортне право України; Податкове право України; Житлове право України; Екологічне право України; Земельне право України; Аграрне право України.