КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА
ПРАВА НУ «ОЮА»

 

Адреса: 02121, м. Київ,  Харківське шосе, 210, каб. 104
Телефон: +38(044) 563-80-64

E-mail: tvn.prof@gmail.com

Графік роботи кафедри: пн. - пт. 9.00 - 18.00

ТУПКАЛО
Віталій Миколайович
завідувач кафедри
доктор технічних наук, професор

Кафедра менеджменту та інформаційних технологій  здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання в Київському інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».

Кафедра є випускаючою за спеціальністю «Менеджмент» (спеціалізації: «Управління інноваційною діяльністю», «Менеджмент організацій та адміністрування») і за спеціальністю «Системний аналіз» (спеціалізація «Консолідована інформація»)

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: Основи менеджменту, Менеджмент персоналу, Адміністративний менеджмент, Інноваційний менеджмент, Фінансовий менеджмент, Інформаційні технології в юридичній діяльності, Автоматизоване робоче місце слідчого та детектива, Інформаційні технології управління інноваційною діяльністю, Інформаційні технології організації бізнесу, Теорія бізнесу (Засади відкриття власного бізнесу), Проектування консолідованих інформаційних ресурсів та систем, Системний бізнес – інжиніринг, Технології менеджменту знань, Методологія наукових досліджень, Технології інформаційного менеджменту, Теорія систем та системний аналіз, Основи економічної теорії, Економічна безпека, Основи менеджменту, Консалтингова діяльність, Науково-технічні та економічні інформаційні ресурси, Комунікації в професійній діяльності, Інтелектуальний капітал промислового підприємства, Економіка інтелектуальної власності, Економіка інноваційного підприємства, Методологія інформаційно-аналітичної діяльності, Маркетинг інтелектуальної власності, Технології підтримки прийняття рішень та системний аналіз, Технології підтримки прийняття рішень, Економіка і організація інформаційно-аналітичної діяльності, Прогнозування розвитку об'єктів технологій, Креативний менеджмент, Венчурний бізнес, Електронне судочинство, Використання інформаційних технологій в судах, Консолідована інформація, Основи інформаційної безпеки, Управління якістю та сертифікація, Системний аналіз.