КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, ПРОЦЕСУ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА
ПРАВА НУ «ОЮА»

 

Адреса: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 210, каб. 108
Телефон: (050) 326 45 26

https://www.facebook.com/onua.kppk.ua/
E-mail: kafkppk@ukr.net

Графік роботи кафедри:
пн. - пт. 9.00 - 18.00

Графік явочних днів:
пн. 15.00 - 17.00
пт. 14.00 - 16.00

ПАЛІЙ
Максим Валерійович
завідувач кафедри
кандидат юридичних наук, доцент

Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики є складовою Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів в сфері  кримінального, кримінального-процесуального, кримінально-виконавчого права, а також криміналістики та кримінології, підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів, а також участь в науково-дослідній роботі інституту.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: Адміністративна відповідальність за правопорушення пов`язані з корупцією, Адміністративна юрисдикція поліції, Базові психологічні методи детекції прихованої інформації, Взаємодія поліції з органами публічної влади, Використання практики ЄСПЛ у кримінальному провадженні, Виявлення та розслідування злочинів в сфері ІТ-технологій, Виявлення та розслідування злочинів у сфері економіки, Виявлення та розслідування кіберзлочинів, Виявлення та розслідування корупційних злочинів, Виявлення та розслідування корупційної та організованої злочинності, Відповідальність за злочини проти громадської безпеки та громадського порядку, Віктимологічна профілактика злочинів, Досудове розслідування, Запобігання загально кримінальній злочинності, Запобігання і протидія корупції, Кваліфікація злочинів проти прав та свобод людини, Кваліфікація злочинів проти правосуддя, Кваліфікація злочинів у сфері інтелектуальної власності, Кваліфікація злочинів у сфері ІТ-технологій, Кваліфікація корупційних злочинів, Кваліфікація майнових злочинів, Класифікація злочинів у сфері економіки, Криміналістика, Кримінальне право (Заг. частина), Кримінальне право, Кримінальне право зарубіжних країн, Кримінальний процес, Кримінально-виконавче право, Кримінально-правова характеристика злочинів пов’язаних з терористичною діяльністю, Кримінологічна безпека економічної діяльності, Кримінологія, Методика і тактика розслідування злочинів, Міжнародне кримінальне право, Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні, Міжнародно-правова допомога у кримінальному провадженні, Організаційно-правове забезпечення антикорупційної діяльності, Організація державної служби в Україні, Організація і тактика діяльності кримінальної поліції у протидії злочинам, Організація правоохоронної діяльності Національної поліції України, Основи психологічної верифікації свідчень в юридичній діяльності, Основи слідчої та оперативно-розшукової діяльності, Повноваження прокурора у досудовому розслідуванні, Повноваження слідчого судді, Поліграфологічні та не інструментальні основи перевірки показів людини, Порівняльне правознавство, Права людини у сфері кримінальної юстиції, Права людини у сфері правоохоронної діяльності, Правоохоронна та правозахисна система України, Прийняття кримінально-процесуальних рішень, Проблеми сучасного кримінального права, Проведення слідчих (розшукових) дій, Прокуратура, Протидія організованій та рецидивній злочинності, Протидія транснаціональній злочинності, Професійна етика юриста, Процесуальне керівництво у досудовому провадженні, Психологія слідчої та оперативно-розшукової діяльності, Розслідування злочинів «по гарячих слідах», Складання процесуальних документів у досудовому розслідуванні, Служба в органах поліції України, Соціальні комунікації, Соціально-політичні процеси, Сторона обвинувачення в кримінальному провадженні, Судове провадження, Судові екпертизи, Судові рішення в кримінальному провадженні, Судові та правоохоронні органи України, Сучасні методи оцінки достовірності повідомленої інформації, Сучасні проблеми Загальної частини кримінального права України, Теорія доказів у кримінальному провадженні, Юридична психологія.

Зміст дисциплін зосереджено на формуванні у студентів системи теоретичних знань і набутті практичних навичок з правового забезпечення кримінальної, кримінально-процесуальної, кримінально-виконавчої, кримінологічної та криміналістичної діяльності  з урахуванням міжнародних та європейських стандартів.

Набір навчальних дисциплін сформований з урахуванням специфіки кожної спеціалізації Національного університету «Одеська юридична академія».