КАФЕДРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА НУ «ОЮА»

 

Адреса: м. Київ, вул. Харківське шосе 210

Графік роботи кафедри:
пн-пт: 9.00 -18.00

Графік явочних днів:
пн. 15.00 - 17.00
пт. 14.00 - 16.00

КУЛІНІЧ
Ольга Олексіївна
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, доцент

Кафедра інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін входить до складу Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» та здійснює підготовку студентів на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр» з галузі знань «Право».

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів в сфері права та інтелектуальної власності, підготовка висококваліфікованих фахівців в області права, а також участь у навчально-виховній та науково-дослідній роботі університету.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін: Цивільне та сімейне право, Зобов’язання відшкодування шкоди, Особливості розгляду сімейних спорів, Спадкове право, Актуальні проблеми договірного права, Договірне право, Цивільний процес, Розвиток цивільного процесуального права в умовах інтеграційних процесів в Україні, Розгляд окремих категорій цивільних справ в судах, Доказування та докази в цивільному судочинстві, Міжнародний цивільний процес, Господарське право, Господарські договори, Господарсько процесуальне право, Проблеми застосування норм господарського та господарського процесуального законодавства, Складання судових рішень, Використання інформаційних технологій в судах, Процесуальні документи в цивільному судочинстві, Захист права власності в цивільному процесі, Основи інтелектуальної власності, Право інтелектуальної власності, Захист прав інтелектуальної власності, Авторське право і суміжні права, Право промислової власності, Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, Договори у сфері інтелектуальної власності, Господарсько-правова охорона інтелектуальної власності в Україні, Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності, Право інтелектуальної власності Європейського Союзу, Інформаційна безпека в галузі інтелектуальної власності, Право інтелектуальної власності в мережі Інтернет, ІТ-право та інформаційна безпека, Інформаційне право, Правове регулювання діяльності масс-медіа, Охорона прав та інтересів фізичних осіб при створенні та використанні художніх творів, Договори у сфері інтелектуальної власності, Управління інтелектуальною власністю, Маркетинг інтелектуальної власності, Оцінка прав інтелектуальної власності, Технологічний аудит, Конкурентне право, Конкурентне право ЄС, Захист від недобросовісної конкуренції, Захист інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції, Захист прав інтелектуальної власності, Експертиза об’єктів права інтелектуальної власності, Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності, Судова експертиза у сфері інтелектуальної власності, Експертиза об’єктів права промислової власності, Складання, подання та розгляд матеріалів заявки на об’єкти технологій та промислового дизайну, Складання, подання та розгляд матеріалів заявки на об’єкти комерційних позначень, Нормативно-правове регулювання набуття прав інтелектуальної власності, Патентна експертиза комерційних позначень, Експертиза об’єктів комерційних позначень.

Набір навчальних дисциплін сформований з урахуванням специфіки Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА».