КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ

 

Адреса: 65009 вул. Академічна, 2, каб. 906

e-mail: kafedrasociology@onua.edu.ua
Facebook: https://www.facebook.com/groups/2035042693295198

Графік роботи лаборантів:
Пн. - Пт. 8.30 - 17.00

Графік явочних днів викладачів:
Пн. 15.00 - 17.00
Пт. 14.00 - 16.00

фото завідувача ЯровоїЯРОВА
Ліліана Вікторівна
завідувач кафедри
доктор політичних наук, професор

Кафедра соціології входить до складу факультету психології, політології та соціології, і здійснює навчання фахівців денної та заочної форми навчання на всіх факультетах Національного університету «Одеська юридична академія». Кафедра є випускаючою в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 054 «Соціологія».

Основна мета роботи кафедри – формування системи знань студентів у сфері соціології, підготовка висококваліфікованих спеціалістів, участь в науково-дослідній роботі університету.

Кафедра забезпечує викладання понад 60 навчальних дисциплін, серед яких: Соціологія, Соціально-політичні процеси, Вступ до спеціальності, Загальна соціологія, Історія соціології, Соціологічні концепції глобалізації, Соціологія особистості, Соціальна статистика та демографія, Соціологія управління, Соціологія стратифікації, Соціологія девіантної поведінки, Якісні методи в соціології, Соціологія конфлікту, Соціологія економіки, Обробка і аналіз результатів соціологічного дослідження, Соціологія сім'ї та молоді, Соціологія освіти та науки, Соціологічне забезпечення інтернет-маркетингу та реклами, Візуальна соціологія, Соціологія емоцій, Соціологія стартапу та іновацій, Основи науково-дослідної роботи в галузі соціології, Парадигми соціально-політичної раціональності, Теорія вибору, Етносоціологія, Методологія та методи соціологічних досліджень, Кількісні методи в соціології, Соціологія релігії, Публічна політика та зв'язки з громадськістю, Соціологія культури, Теорія соціальних змін, Соціологія міста, Соціологія масової комунікації, Сучасні соціологічні теорії, Соціологічні виміри груп інтересів, Соціологія проектування та фандрайзингу, Соціологія критичних ситуацій, Соціологія інтернету, Методика викладання соціології, Соціологія моди, Електоральна соціологія.

спільне фото кафедри